be a hit with someone idiom ne demek?

 """Be a hit with someone"" ifadesi Türkçeye ""birinin hoşuna gitmek/birisi tarafından çok sevilmek"" olarak çevrilebilir. İngilizce anlamı bir kişi veya gruba çok popüler olmak, iyi bir etki bırakmak, beğeni kazanmak şeklindedir. Bu deyim genellikle bir bilgi, ürün, eylem veya kişi hakkında konuşurken kullanılır.


Örnek Kullanım: 

- The new teacher is a real hit with her students. 

- (Yeni öğretmen, öğrencileri tarafından çok seviliyor.)

- His new song was a hit with the young audience.

- (Onun yeni şarkısı genç dinleyiciler tarafından çok sevildi.) 


Bu tür deyimler, genellikle konuşma dilinde veya gayri resmi yazılı İngilizcede kullanılır ve genellikle bir duruma veya kişiye genel bir memnuniyet ifade eder. Bu deyim, genel olarak, bir kişi veya şeyin belirli bir grup insan tarafından çok beğenilmesini ifade eder."

"""Be a hit with someone"" idiom genellikle iletişim, sosyal etkileşim veya performans durumlarında kullanılır ve bir kişi veya grup tarafından çok beğenildiğinizi veya popüler olduğunuzu ifade eder. 

1. With her bright smile and friendly personality, Sara was immediately a hit with the new team. 
(Türkçe: Parlak gülümsemesi ve dost canlısı kişiliği ile Sara, yeni takımla hemen büyük bir beğeni kazandı.)

2. My new book was a hit with readers of all ages. 
(Türkçe: Yeni kitabım, tüm yaş gruplarından okuyucular arasında büyük beğeni topladı.)

3. This new strategy will be a hit with our clients.
(Türkçe: Bu yeni strateji, müşterilerimizden büyük beğeni toplayacak.)

4. The concert was such a hit with everyone. 
(Türkçe: Konser herkes tarafından çok sevildi.)

5. Your homemade cookies are always a hit with the kids. 
(Türkçe: Ev yapımı kurabiyelerin, çocuklardan hep çok olumlu tepkiler alıyor.)"

Yorumlar