be in the know phrase ne demek?

 """Be in the know"" deyimi Türkçeye ""olan biteni bilmek"" veya ""konunun içinde olmak"" şeklinde çevrilebilir. Deyim, herhangi bir konuda bilgi sahibi olan ve genellikle önemli veya özel bilgilere sahip olan kişiler için kullanılır.


Örnek olarak, bir iş yerinde önemli bir kararın alınması veya bir projenin devam ettiği durumda, bu projenin tüm ayrıntılarına hakim olan kişi ""be in the know"" örneğini temsil eder. Diğer taraftan, iş yerinde bu durumdan haberdar olmayan bir çalışan için bu deyim kullanılmaz. 


Bu deyim bazen perde arkasında olup bitenlerin farkında olan veya gizli bilgilere sahip olan kişiler için de kullanılabilir. 


Örnek cümle: ""If you want to be in the know about the company's future plans, you should talk to Jane. She always seems to have inside information."" Türkçesi: ""Eğer şirketin gelecek planları hakkında bilgi sahibi olmak istersen, Jane ile konuşmalısın. O, her zaman içeriden bilgiye sahip gibi görünüyor."" Burada Jane, ""olan biteni bilen"" kişidir. Bu deyim genellikle informal ve konuşma dilinde kullanılır."

"""Be in the know"" ifadesi, konu hakkında bilgili olmak ya da belirli bir konuda bilgi sahibi olmak anlamına gelir. İşte bu ifadeyle ilgili 5 çeviri ve örnek cümleler:

1. Informed: ""As a journalist, it's crucial for me to always be in the know."" (Bir gazeteci olarak, her zaman bilginin içinde olmak benim için çok önemlidir.)

2. Well-informed: ""John is always in the know when it comes to technology trends."" (Teknoloji trendleri söz konusu olduğunda, John her zaman bilgi sahibidir.)

3. Knowledgeable: ""She prides herself on always being in the know about fashion trends."" (Moda trendleri konusunda her zaman bilgi sahibi olmaktan gurur duyar.)

4. Up-to-date: ""To be successful in the stock market, one must constantly be in the know about current financial news."" (Borsada başarılı olmak için, birinin sürekli olarak güncel finans haberleri hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor.)

5. Aware: ""If you want to do well in your exams, you should always be in the know about what's going on in your classes."" (Sınavlarınızda iyi yapmak istiyorsanız, derslerinizde neler olduğu hakkında her zaman bilgi sahibi olmalısınız.)"

Yorumlar