be in the land of nod idiom ne demek?

 """Be in the land of nod"" bir İngilizce deyimdir ve Türkçeye ""derin uykuda olmak"" ya da ""uykuda olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim genellikle bir kişinin çok derin bir şekilde uyuduğunu ve bu yüzden çevresinde olup bitenlere karşı farkında olmadığını ifade etmek için kullanılır.


Bu deyim, İncil'de Adem ve Havva'nın oğlu Kabil'in kardeşi Habil'i öldürdükten sonra Nod bölgesine sürgün edilmesi hikayesine dayanır. Nod kelimesi İbranice'de ""sürüklenmek"" anlamına gelir ve bu yüzden çoğu kez ""uykuda olma"" veya ""hayal dünyasında olma"" durumlarına bir atıfta bulunur.


Örnek kullanımlar:

1) ""I tried to wake Andrew up but he was in the land of nod.""

(Andrew'u uyandırmaya çalıştım ama o derin bir uykudaydı.)

2) ""Don't bother trying to talk to her, she's in the land of nod.""

(Onunla konuşmayı deneme, o uykudaydı.)"

"""Be in the land of nod"" idiyumu, bir kişinin uykuda olduğunu ifade etmek için kullanılır. Buna göre bu deyimi kullanarak birkaç örnek cümle ve Türkçeye çevirilerini oluşturabilirim:

1. ""Don't be so noisy, Uncle John is in the land of nod.""
(Çok gürültü yapma, Amca John Nod ülkesinde (uyuyor).)

2. ""She was in the land of nod by the time I returned home from work.""
(İşten eve döndüğümde o Nod ülkesindeydi (uyuyordu).)

3. ""We tried not to wake him since he's been in the land of nod for a few hours.""
(Birkaç saat Nod ülkesinde (uyuduğu için) onu uyandırmamaya çalıştık.)

4. ""It's almost midnight, and the children should be in the land of nod by now.""
(Saat neredeyse gece yarısı, çocukların şu anda Nod ülkesinde (uyuyor) olmaları gerekiyordu.)

5. ""After reading a bedtime story, my daughter was soon in the land of nod.""
(Yatmadan önce bir hikaye okuduktan sonra, kızım kısa süre sonra Nod ülkesindeydi (uyuyordu).)"

Yorumlar