be in the loop/be out of the loop idiom ne demek?

 """Be in the loop"" ve ""be out of the loop"" İngilizce'deki yaygın deyimlerdir ve bilgiye erişiminizi belirtirler.


""Be in the loop"" Türkçe'ye ""döngüde olmak"" şeklinde çevrilse de genellikle ""bilgi akışının içinde olmak"" anlamında kullanılır. Bu deyim genellikle bir kişi veya grup önemli bilgilere, güncellemelere veya kararlara eriştiğinde veya bu bilgilere dahil olduğunda kullanılır. Örneğin, ""Beni e-posta listesine ekleyin, böylece döngü içinde kalmış olurum"" dediğinizde, bilgi akışından haberdar olmak istediğinizi belirtiyorsunuz.


""Be out of the loop"" ise tam tersi bir durumu ifade eder ve genellikle ""bilgi akışının dışında olmak"" olarak anlaşılabilir. Bu, bir kişi veya grup önemli bilgilerden, güncellemelerden veya kararlardan haberdar olmadığında kullanılır. Örneğin, ""Beni e-posta listesinden çıkarın, bu şekilde bilgi döngüsünün dışında kalırım."" ifadesi ile güncel bilgilerden ""kopmak"" istediğinizi belirtirsiniz.


Bu deyimler genellikle iş yerleri veya resmi ortamlar gibi bilgi paylaşımının yaygın ve önemli olduğu yerlerde kullanılır. Ana fikir, bilgiye erişiminizin olup olmadığı veya bilgiye erişmek isteyip istemediğinizdir."

"""Be in the loop"" ve ""be out of the loop"" genellikle bilgili/bilgisiz ya da dahil/dışarıda olma durumlarını belirtmek için kullanılan bir idiyomdur.

1. ""Be in the loop"":
- Original: He is always updated with company's news because he's in the loop.
- Translation: Şirketin haberlerine her zaman güncel çünkü o işin içinde.

2. ""Be out of the loop"":
- Original: I feel out of the loop because nobody tells me anything.
- Translation: Kendimi dışarıda hissediyorum çünkü kimse bana bir şey söylemiyor.

3. ""Be in the loop"":
- Original: It's important for the project manager to be in the loop so they can coordinate all tasks.
- Translation: Proje yöneticisinin bilgilendirilmesi, tüm görevleri koordine edebilmesi için önemlidir.

4. ""Be out of the loop"":
- Original: Since she left the job, she has been completely out of the loop.
- Translation: İşi bıraktığından beri tamamen dışarıda kaldı.

5. ""Be in the loop"":
- Original: All team members need to be in the loop to successfully complete the project.
- Translation: Tüm ekip üyelerinin projeyi başarıyla tamamlayabilmek için bilgilendirilmesi gerekiyor."

Yorumlar