be in the loop/be out of the loop idiom ne demek?

 """Be in the loop"" ve ""be out of the loop"" İngilizcede yaygın olarak kullanılan deyimlerdir. Türkçeye her ikisi de tam anlamıyla çevrilemez, çünkü bu deyimler İngilizce'deki özgün ifadelerdir. Ancak her ikisinin de anlamlarını açıklamak mümkündür.


""Be in the loop"" ifadesi Türkçede ""bilgi döngüsü içinde olmak"", yani belirli bir konuda bilgi sahibi olmak ve sürecin içinde yer almak anlamına gelir. Eğer birisi ""in the loop"" ise, o kişi gelişmelerden haberdardır ve genellikle karar verme sürecine dahildir.


Örneğin: ""The project manager always keeps his team in the loop."" (Proje yöneticisi ekibini her zaman bilgi döngüsü içinde tutar.) Bu cümlede, proje yöneticisi ekibini proje ile ilgili gelişmelerden haberdar tutuyor ve onları karar verme sürecine dahil ediyor demektir.


Öte yandan ""be out of the loop"" ifadesi Türkçede ""bilgi döngüsü dışında olmak"" anlamına gelir. Eğer birisi ""out of the loop"" ise, o kişi belirli bir konudaki gelişmelerden habersizdir ve genellikle karar verme sürecine dahil değildir.


Örneğin: ""They made the decision while I was out of the loop."" (Kararı ben bilgi döngüsü dışında olduğum sırada verdiler.) Bu cümlede, kararın alındığı süreçte kişi haberdar edilmedi ve sürece dahil edilmedi demektir."

"""Be in the loop"" genellikle bilgi sahibi olmak veya olayların içinde olmak anlamına gelir. Bu durum genellikle bir grup, organizasyon veya işyeri içinde takip edilen bilgilerle ilgilidir. ""Be out of the loop"", tam tersine, bu bilgilerden habersiz olmak anlamına gelir.

- Be in the loop:
1. ""Since I'm leading the project, I should definitely be in the loop about any changes."" (Projeyi yönettiğim için her türlü değişiklik hakkında içeride olmalıyım.)
2. ""Can you keep me in the loop about the meeting plans?"" (Toplantı planları hakkında beni içeride tutabilir misin?)
3. ""I feel left out because everyone else seems to be in the loop."" (Herkes içeride gibi göründüğü için dışlanmış hissediyorum.)

- Be out of the loop:
1. ""I've been on vacation and completely out of the loop, what's the current status of the project?"" (Tatildeydim ve tamamen dışarıdayım, projenin şu anki durumu ne?)
2. ""Mary has been out of the loop since she left the company."" (Mary, şirketi terk ettiğinden beri dışarıda oldu.)

Benzeri bir kullanım olarak, ""keeping someone in the loop"" ifadesi bir kişiyi güncel bilgilerle doldurmak, bilgilendirmek anlamına gelir. Örneğin: ""Please keep me in the loop about any updates."" (Lütfen her türlü güncelleme hakkında beni bilgilendirin.)"

Yorumlar