be in the middle of something idiom ne demek?

 """Be in the middle of something"" ifadesi Türkçeye ""bir şeyin tam ortasında olmak"" şeklinde çevrilebilir. Ancak bu İngilizce'deki bir deyimdir ve kelime kelime çevirisinden daha kompleks bir anlam taşır.


Kullanımları: 


1. Herhangi bir işle meşgul olmak, yani bir şeyi tamamlamak için gereken sürecin ortasında bulunmak. Örneğin, 'I'm in the middle of cooking dinner' İngilizce'de 'Akşam yemeği pişiriyorum' anlamında kullanılır. Olayın tam ortasında olduğunuz anlamında kullanılır.


2. İki karşıt durum veya iki kişi arasında kalmak anlamına da gelebilir. Örneğin, iki arkadaşınız arasında çıkan bir argümanda tarafsız kalma durumu ""I don't want to be in the middle of your fight"" şeklinde ifade edilir.


Unutmayın ki, bu ifade genellikle devam etmekte olan bir durum veya süreçle ilgilidir ve genellikle bir eylem veya durumun ortasında olduğunuzu vurgulamak için kullanılır."

"""Be in the middle of something"" bir durum ya da olayla meşgul olma anlamına gelir. İşte bu deyim ile ilgili birkaç örneği sizinle paylaşabilirim:

1. ""When you called, I was in the middle of cleaning the garage."" - Aradığınızda, garajı temizlemekle meşguldüm.

2. ""I can't talk right now, I'm in the middle of a meeting."" - Şimdi konuşamam, toplantının ortasındayım.

3. ""She was in the middle of painting her room when her friends stopped by."" - Arkadaşları uğradığında o, odasını boyamakla meşguldü.

4. ""I tried to explain but he said he was in the middle of something important."" - Açıklamaya çalıştım ama o, önemli bir şeyin ortasında olduğunu söyledi.

5. ""Do not disturb me when I'm in the middle of my yoga session."" - Yoga seansımın ortasında beni rahatsız etme."

Yorumlar