be in the middle of something idiom ne demek?

 """Be in the middle of something"" İngilizcede bir deyimdir ve Türkçeye ""bir şeyin tam ortasında olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, genellikle bir kişinin aktif olarak katıldığı veya içerisinde bulunduğu bir durumu veya faaliyeti anlatmak için kullanılır. Fakat bu, her zaman fiziksel bir durumu veya konumu temsil etmez,” bir şeyin ortasında olmak” genellikle bir durumu, eylemi veya faaliyeti ifade eder.


Örneği İngilizce ve Türkçe cümlelerle gösterelim:


İngilizce: ""Can I call you back later? I'm in the middle of a meeting.""

Türkçe: ""Sana daha sonra geri dönebilir miyim? Toplantının tam ortasındayım.""


Bu örnekte, deyim bir toplantının devam ettiği ve bir kişinin bu toplantıya aktif olarak katıldığını ifade etmek için kullanılmaktadır. 


İşte başka bir örnek:


İngilizce: ""I'm in the middle of a good book and can't put it down.""

Türkçe: ""Çok güzel bir kitabın tam ortasındayım ve bırakamıyorum.""


Bu örnekte, deyim bir kişinin bir kitap okuduğunu ve bu kitaba bu kadar dalmış oldugunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu deyimle bir kişi kitabın ""fiziksel"" ortasında olabileceği gibi, aynı zamanda kitabın hikayesine veya konusuna da derinden dalmış olabilir. 


Sonuç olarak, ""be in the middle of something"" deyimi bir kişinin tamamen bir duruma, etkinliğe, göreve veya faaliyete dahil olduğunu veya olayın tam içinde olduğunu belirtir. Bu genellikle bir kişinin bir şeyi tamamlamak için gereken süreyi anladığını ve diğer şeylerden dikkatinin dağılmaması gerektiğini ifade eder."

"1. Example Sentence: When they called me for dinner, I was in the middle of a movie.
Translation: Onlar beni yemeğe çağırdığında, bir film izlemenin tam ortasındaydım.

2. Example Sentence: I'm in the middle of cleaning the house, can I call you back?
Translation: Ev temizlemenin tam ortasındayım, seni geri arayabilir miyim?

3. Example Sentence: He is always in the middle of some project or other.
Translation: Her zaman bir proje ya da başka bir şeyin tam ortasında olur.

4. Example Sentence: Don't interrupt her when she is in the middle of a task.
Translation: Bir görevin tam ortasında olduğunda onu kesmeyin.

5. Example Sentence: I can't leave now, I'm in the middle of fixing the plumbing.
Translation: Şimdi ayrılamam, tesisatı tamir etmenin tam ortasındayım."

Yorumlar