be in the money idiom ne demek?

 """Be in the money"" idiyomunun Türkçe karşılığı ""paranın içinde olmak"" anlamına gelir. Ancak bu, tamamen sözlük anlamı olmayıp, idiyomatik bir ifadedir ve kelime kelime çevrildiğinde aynı anlamı taşımaz. 


Bu ifade, genellikle bir kişinin maddi olarak çok iyi durumda olduğu, büyük bir kazanç elde ettiği veya büyük miktarda para kazandığı anlamına gelir. Bu kazanç, bir yatırımdan, bir mirastan, bir yarışma ya da oyunun kazanılmasından veya başka herhangi bir durumdan elde edilebilir.


Örnek cümle: ""After winning the lottery, John was really in the money."" 


Türkçe çevirisi: ""Piyangoyu kazandıktan sonra, John gerçekten çok parayı kazanmış oldu.""


Bu cümlede, ""be in the money"" ifadesi, John'un piyangoyu kazanarak büyük miktarda para kazandığı durumu betimlemek için kullanılıyor."

"""Birini zengin olmak anlamına gelen ""be in the money"" deyimini dilimize çevirelim. Bu deyim genellikle birisi büyük bir para miktarı kazandığında veya kar elde ettiğinde kullanılır. İşte bu deyimin çeşitli kullanım örnekleri:

1. English: ""After years of struggling, his startup finally took off and now he's in the money.""
Türkçe: ""Yıllarca mücadele ettikten sonra, onun startup'ı sonunda trend oldu ve şimdi o, paradan yana.""

2. English: ""If her new movie is a hit, she’ll be in the money.""
Türkçe: ""Eğer yeni filmi hit olursa, o bir anda zengin olacak.""

3. English: ""I invested in some stocks and they performed well. I am really in the money now.""
Türkçe: ""Bazı hisselere yatırım yaptım ve onlar iyi bir performans gösterdi. Gerçekten şimdi parayı buldum.""

4. English: ""If their company wins the contract, they'll be in the money for sure.""
Türkçe: ""Eğer şirketleri kontratı kazanırsa, kesinlikle zengin olacaklar.""

5. English: ""Ever since she won the lottery, she's been in the money.""
Türkçe: ""O, piyangoyu kazandığından beri, o paradan yana oldu.""

Unutmayın, bu deyim genellikle ani bir servet artışını ifade eder."

Yorumlar