be in the money idiom ne demek?

 """Be in the money"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçe'ye ""paraya para demek"" olarak çevrilebilir. Genellikle maddi açıdan durumu iyi olan kişilerin durumlarını tanımlamak için kullanılır. Kişinin finansal olarak rahat olduğunu, büyük miktarda para kazandığını ya da bir miktar para kazanacak durumda olduğunu ifade eder.


Örneğin: ""After he won the lottery, he was really in the money."" Biçiminde bir cümlede kullanılabilir. Türkçe'ye ""Piango kazandıktan sonra, gerçekten paraya para demiyordu."" Şeklinde çevrilebilir. Bu durumda deyim, kişinin piango kazandıktan sonra çok büyük miktarda para kazandığını ve finansal olarak çok rahat bir durumda olduğunu ifade eder. 


Deyim ayrıca gelecekte bir miktar para kazanacak olma durumunu tanımlamak için de kullanılabilir. Bu durum, kişinin yakında büyük miktarda para alacak olmasını ifade eder. Örneğin: ""If our business plan works out, we'll be in the money soon."" Biçiminde bir cümlede kullanılabilir ve Türkçe'ye ""Eğer iş planımız işe yararsa, yakında paraya para demeyeceğiz."" şeklinde çevrilebilir."

"""Be in the money"" bir ifade ya da deyimdir ve finansal olarak iyi durumda olmak, çok para kazanmak veya beklenmedik bir para kazanç sağlamak gibi anlamlara gelir. 


1. Be in the money - Be financially successful or profitable
(Finansal olarak başarılı ya da kârda olmak)
- After they sold their property, they were really in the money.
(Mülklerini sattıktan sonra, gerçekten parayı buldular.)

2. Be in the money - Have a lot of money
(Çok paraya sahip olmak)
- If I win the lottery, I'll be in the money.
(Eğer piyangoyu kazanırsam, zengin olacağım.)

3. Be in the money - Gain a significant amount of money unexpectedly
(Beklenmedik şekilde büyük bir miktarda para kazanmak)
- When her uncle died, she unexpectedly found herself in the money.
(Amcası öldüğünde, beklenmedik bir şekilde kendisini çok paraya sahip buldu.)

4. Be in the money - Have more than enough money
(Fazlasıyla paraya sahip olmak)
- After investing in the stock market, he was in the money.
(Hisse senedine yatırım yaptıktan sonra, çok paraya sahip oldu.)

5. Be in the money - Be wealthy
(Zengin olmak)
- If my business plan succeeds, I'll be in the money.
(Eğer iş planım başarılı olursa, ben zengin olacağım.)

Bu ifade genellikle büyük miktarda parayı elde etme durumunu ifade etmekte olup, genellikle beklenmedik bir durum ya da şanslı bir durum sonucunda bu paraya kavuşmayı ima eder."

Yorumlar