be in the news phrase ne demek?

 """Be in the news"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""haberlerde olmak"" veya ""gündemde olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu deyim, belirli bir kişi, durum veya olayın medyada aktarıldığı veya halkın ilgisini çeken herhangi bir konu olduğu anlamına gelir. Genellikle hem olumlu hem de olumsuz kontekstlerde kullanılır. Haberlerdeki bir kişi veya olay tipik olarak genel ilgiye sahip bir konu olacaktır. 


Örneğin, ""The mayor has been in the news recently due to his controversial statements."" (Belediye başkanı, tartışmalı açıklamaları nedeniyle son zamanlarda haberlerde oldu.) ifadesinde, belediye başkanının medyada belirgin şekilde yer aldığı ve halkın ilgisini çeken bir konu olduğu ifade edilmektedir."

"""Be in the news"" kelimesi Türkçeye genellikle ""haberlere çıkmak"" şeklinde çevrilebilir. Aşağıda bu deyimi içeren bazakı İngilizce cümle örnekleri bulabilirsiniz:

1. ""The local football team has been in the news recently due to their outstanding performance.""

""Yerel futbol takımı son zamanlarda gösterdikleri olağanüstü performans nedeniyle haberlere çıktı.""

2. ""The company was in the news for violating environmental laws.""

""Şirket, çevre yasalarını ihlal ettiği için haberlere çıktı.""

3. ""With the launch of her new book, the author has been in the news all week.""

""Yeni kitabının lansmanıyla yazar, tüm hafta haberlere çıktı.""

4. ""The startup was in the news for its innovative and successful projects.""

""Startup, yenilikçi ve başarılı projeleriyle haberlere çıktı.""

5. ""The celebrity couple have been in the news due to their recent divorce.""

""Ünlü çift, son zamanlardaki boşanmaları nedeniyle haberlere çıktı."""

Yorumlar