be in the news phrase ne demek?

 """Be in the news"" kelime grubunun Türkçe karşılığı ""haberlerde olmak"" anlamına gelmektedir.


Bir durum, kişi veya olayın ""be in the news"" ifadesinde bulunması, genellikle, bu durumun, kişinin veya olayın son zamanlarda medyada yer aldığı ve halkın genel ilgisini çektiği anlamına gelir. Bu ifade genellikle, bir şahsın veya olayın yaygın medya raporlarında, gazete makalelerinde, televizyon haberlerinde veya online haber platformlarında görünmesi durumunda kullanılır.


Örneğin, ""Apple has been in the news recently due to its latest iPhone model."" cümlesini Türkçeye ""Apple, son iPhone modeli nedeniyle son zamanlarda haberlerdeydi."" şeklinde çevirebiliriz. Bu cümle, Apple'ın son iPhone modeli nedeniyle geniş çapta media ilgisini çektiğini ve halkın genel bilgisi dahilinde olduğunu belirtir."

"1) Phrase: ""Be in the news"" 
Translation: Haberlerde olmak

Example: ""The incident has been in the news all week.""
Translation: ""Olay tüm hafta boyunca haberlerde oldu.""

2) Phrase: ""Be in the news""
Translation: Gündemde olmak

Example: ""Their wedding was in the news for months.""
Translation: ""Düğünleri aylarca gündemde oldu.""

3) Phrase: ""Be in the news""
Translation: Medyada yer almak

Example: ""The company has been in the news recently due to its financial struggles.""
Translation: ""Şirket son zamanda finansal çabaları nedeniyle medyada yer aldı.""

4) Phrase: ""Be in the news""
Translation: Haberlerde çıkmak

Example: ""The latest technological advances are always in the news.""
Translation: ""En son teknolojik ilerlemeler her zaman haberlerde çıkar.""

5) Phrase: ""Be in the news""
Translation: Haberlere konu olmak

Example: ""The celebrity's scandal is in the news again.""
Translation: ""Ünlünün skandalı tekrar haberlere konu oldu."""

Yorumlar