be in the process of doing something idiom ne demek?

 """Be in the process of doing something"" İngilizce bir ifade olup Türkçeye genellikle ""bir şeyi yapmakta olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, bir eylemin şu an gerçekleşmekte olduğunu veya geçmişte başlamış olduğu ve hala devam ettiğini ifade etmek için kullanılır. Yani bir eylem veya hareketin hala devam ediyor olduğuna dikkat çeker.


Örneğin; ""She is in the process of writing a book."" cümlesi Türkçeye ""O, bir kitap yazma sürecinde."" şeklinde çevrilebilir. Bu, kişinin bir kitap yazma işlemini henüz tamamlamadığı, bu işlemi hala sürdürdüğü anlamına gelir. 


Bu ifade genellikle bir sürecin tamamlanmamış olduğunu ve belirli bir sonuca ulaşmak için bu sürecin devam ettiğini belirtir. Genellikle bu ifade ile birlikte simple present tense (geniş zaman) veya present continuous tense (şimdiki zaman) kullanılır. Fakat bağlama göre past tense (geçmiş zaman) ile de kullanılabilir. Bu durumda ifade, bir eylemin geçmişte başladığı ve hala devam ettiği anlamına gelir. 


Bir diğer örnek; ""We are in the process of renovating our home."" cümlesi ""Evimizi yenileme sürecindeyiz."" şeklinde çevrilebilir ve ev yenileme işlemi halen devam etmektedir anlamına gelir."

"""Be in the process of doing something"" idiyomu, bir şeyin tam ortasında olmayı ifade eder. Genellikle belirli bir eylemin tamamlanmasına devam edildiğini gösterir.

1. I'm in the process of applying for new jobs. 
( Yeni işlere başvurma sürecindeyim.)

2. They're in the process of renovating their house. 
(Evlerini yenileme sürecindeler.)

3. We are in the process of studying for the final exams.
(Final sınavlarına çalışma sürecindeyiz.)

4. She is in the process of preparing dinner.
(Aksam yemeği hazırlama sürecinde.)

5. He is in the process of writing a new book.
(Yeni bir kitap yazma sürecinde.)"

Yorumlar