be in the process of doing something idiom ne demek?

 """Be in the process of doing something"" kelime grubu Türkçeye ""bir şeyi yapma sürecinde olmak"" olarak çevrilebilir. Bu deyim, genellikle belirli bir eylemin tam olarak tamamlanmadığını, hala devam ettiğini veya üzerinde çalışıldığını belirtmek için kullanılır.


Örneğin, ""I am in the process of cleaning the house"" İngilizce bir cümleyi Türkçe'ye ""Ev temizleme sürecindeyim"" olarak çevirebiliriz. Bu tanımlama ile eylemin hala devam ettiğini ve tamamen tamamlanmadığını anlıyoruz.


Başka bir örnek olarak, ""He is in the process of writing a book"" (O bir kitap yazma sürecinde) ifadesi, kişinin bir kitap yazdığını ancak kitabı henüz tamamlamadığını belirtir.


Bu deyimi kullanarak, bir eylemin başladığını ve devam etmekte olduğunu, ancak henüz bitmediğini ifade ederiz. İngilizce'de sık kullanılan bu ifade, günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde sıklıklla karşımıza çıkar."

"Certainly, ""be in the process of doing something"" idiom means that you're currently doing an activity or undertaking a project. Here are five examples each paired with an English interpretation of the idiom. Note that due to its nature, the idiom is often directly translated into English.

1. Türkçe : Kitabımı yazmakla meşgulüm.
English : I am in the process of writing my book.
This means that the individual has started writing their book, but they have not finished yet.

2. Türkçe : Sinemaya gitmek üzereyim.
English : I am in the process of going to the movies.
This phrase can mean that the speaker is probably getting ready or about to leave to go to the movies.

3. Türkçe : Bu projeyi tamamlamakla meşgulüm.
English : I am in the process of completing this project.
This indicates that the person speaking is currently working on finishing a project, but it is not quite complete yet.

4. Türkçe : Yeni bir ev almayı planlıyoruz.
English : We are in the process of buying a new house.
In this case, the speaker is still figuring out or finalizing decisions about buying a new house.

5. Türkçe : İş değişikliği yapmayı düşünüyorum.
English : I'm in the process of considering changing jobs.
This usage suggests that the person is contemplating or in the midst of deciding about changing their job.

Make sure to remember, while using this idiom the process or action discussed hasn't been completed, but the person is actively engaged in it."

Yorumlar