be in the public eye idiom ne demek?

 """Be in the public eye"" ifadesi Türkçeye ""halkın ilgi odağı olmak"", ""göz önünde olmak"" veya ""kamuoyunun dikkatini çekmek"" şeklinde çevrilebilir.


Bu deyim genellikle, yaşamları ve eylemleri geniş çapta ilgi gören ve genellikle medyanın dikkatini çeken ünlüler, politikacılar veya diğer önemli kişiler için kullanılır. Bu kişiler halk tarafından bilinir ve tanınır, ve genellikle ne yaptıkları ve ne söyledikleri kamuoyunun gözü önündedir.


Örnek cümle: ""As an actress, she is used to being in the public eye."" Türkçe çevirisi: ""Bir aktris olarak, o halkın ilgi odağı olmaya alışkındır.""


Dekontekstualize bir kullanımına örnek olarak, eğer birisi belirli bir konuda birkaç kez halka açık konuşma yaparsa, bu durumda da ""be in the public eye"" ifadesini kullanabiliriz. 


Örnek cümle: ""After his speeches about environmental protection, he's really been in the public eye."" Türkçe çevirisi: ""Çevre koruma hakkındaki konuşmalarından sonra, o gerçekten halkın ilgi odağı oldu."""

"""Be in the public eye"" ifadesi, halkın ilgi odağı olmak, halkın dikkatinin üzerinde olmak demektir ve genellikle tanınmış kişiler (örneğin, politikacılar, aktörler, sporcular, vb.) için kullanılır.

1. Famous people are constantly in the public eye.
(Ünlü insanlar sürekli olarak halkın ilgi odağıdır.)

2. Politicians have to understand that being in the public eye means their actions are always under scrutiny.
(Politikacıların, halkın dikkati üzerinde olmanın, eylemlerinin her zaman denetim altında olduğu anlamına geldiğini anlaması gerekir.)

3. As an actor, she knew she would always be in the public eye, so she had to be careful about how she presented herself.
(Bir aktris olarak, her zaman halkın ilgi odağı olacağını biliyordu, bu yüzden kendini nasıl sunduğuna dikkat etmeliydi.)

4. It can be really hard to maintain a private life when you are in the public eye so much.
(Halkın ilgi odağı olduğunuzda, özel hayatınızı sürdürmek gerçekten zor olabilir.)

5. Many people choose not to be in the public eye because it can be very overwhelming and stressful.
(Birçok kişi, çok bunaltıcı ve stresli olabileceği için halkın ilgi odağı olmayı tercih etmez.)"

Yorumlar