be in the public eye idiom ne demek?

 """Be in the public eye"" ifadesi Türkçeye ""kamuoyunun ilgi odağı olmak"" ya da ""herkesin göz önünde olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, çoğunlukla ünlü kişiler, önemli politik figürler veya insanların sürekli olarak bilgi, haber veya resmi güncellemeler beklediği kişiler için kullanılır. Kamuoyunun dikkatini ve ilgisini çekmek, sürekli olarak gözler önünde olmak anlamına gelir.


Örneğin, ""The President is always in the public eye."" ifadesi Türkçede ""Başkan her zaman kamuoyunun ilgi odağıdır."" şeklinde çevrilebilir.


Bu deyim aynı zamanda olumsuz bir durumda da kullanılabilir. Bir kişi bir skandala veya olumsuz bir olaya karıştığında ve bu durum medyada geniş bir şekilde yansıtıldığında, kişi ""kamuoyunun ilgi odağı olmuştur"" denilebilir. 


Örneğin, ""After the scandal, the football star found himself in the public eye."" cümlesi Türkçeye ""Skandalın ardından, futbol yıldızı kendisini herkesin göz önünde buldu."" şeklinde çevrilebilir."

"""Be in the public eye"" idiyomatik ifadesi, genellikle bir insanın halka açık bir durumda, medyada, veya genel olarak halkın bilincinde olması durumunu anlatır. İlk olarak İngilizce'deki tam karşılığına bakalım:

1) Be in the public eye: Halkın dikkatini çekmek, halka açık olmak, halkın önünde olmak

5 farklı örnek cümle:

1) As a celebrity, she is constantly in the public eye, so she values her private time very much. 
(Ünlü biri olarak, sürekli halkın göz önünde, bu yüzden özel zamanına çok değer veriyor.)

2) The accident put the company in the public eye yet again. 
(Kaza, şirketi tekrar halkın gözü önüne getirdi.)

3) Being in the public eye means that you need to be careful of your actions at all times. 
(Halkın önünde olmak, her zaman hareketlerinize dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelir.)

4) The corruption scandal forced the politician into the public eye. 
(Yolsuzluk skandalı, politikacıyı halkın gözü önüne çıkardı.)

5) As an actor, he struggled with being in the public eye. 
(Oyuncu olarak, halkın önünde olmakla mücadele etti.)"

Yorumlar