be in the pudding club idiom ne demek?

 "Be in the pudding club" bir İngilizce deyimdir ve Türkçeye "hamile olmak" olarak çevrilebilir. Bu deyimi kullanırken, genellikle birisinin hamile olduğunu dolaylı ve hafif bir şekilde ifade etmek istersiniz. "Pudding club" kelimenin tam anlamıyla "puding kulübü" anlamına gelir, ancak bu ifadenin kökeni İngiliz argosundan gelmektedir. İngilizce ortamda ve İngiliz kültürüne aşina olan kimseler bu deyimi çok iyi anlarlar. Ancak, İngilizce'deki birçok deyim gibi, bu ifade de doğrudan bir çeviri ile anlaşılmayabilir. Not edilmesi gereken önemli bir nokta, dilde tuhaflıklar olabilir ve deyimler genellikle kelimenin tam anlamıyla çevrilmezler.

"""To be in the pudding club"" is a British English idiom that means ""to be pregnant"". Here are five example sentences using this idiom.

1. ""My sister is in the pudding club again, this will be her third child."" 
Translation: ""Kız kardeşim tekrar hamile, bu onun üçüncü çocuğu olacak.""

2. ""Have you heard the news? Sally is in the pudding club!"" 
Translation: ""Haberleri duydun mu? Sally hamile!""

3. ""She's been trying for a baby for a while, and she's finally in the pudding club.""
Translation: ""Bir süredir bebek bekliyor, nihayet hamile oldu.""

4. ""They kept it a secret, but now it's obvious she's in the pudding club.""
Translation: ""Bunu bir sır olarak sakladılar, ama şimdi o hamile ve bu çok açık.""

5. ""Being in the pudding club, she is taking extra care of her health.""
Translation: ""Hamile olduğu için, sağlığına ekstra özen gösteriyor."""

Yorumlar