be in the same ballpark idiom ne demek?

 """Be in the same ballpark"" ifadesi Türkçeye ""aynı düzeyde olmak"", ""aynı seviye oynamak"" veya ""aynı değeri taşımak"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu deyim genellikle iki veya daha fazla nesnenin, durumun veya kişinin benzer veya yaklaşık olarak aynı düzeyde, değerde veya nitelikte olduğunu belirtmek için kullanılır. Özellikle tahminler, değerlemeler veya analizler söz konusu olduğunda ""be in the same ballpark"" ifadesi kullanılır.


Örnek kullanım: Eğer bir kişi bir araba için yapılan iki farklı tahmini karşılaştırıyorsa ve bu tahminler birbirine yakınsa, kişi ""These estimates are in the same ballpark"" (Bu tahminler aynı ballparkta) diyebilir.


Bir başka örnekte ise, eğer iki kişi benzer becerilere sahipse, ""They are in the same ballpark in terms of their skills"" (Becerileri açısından aynı ballparktalar) denilebilir. 


Burada ""ballpark"" kelimesi, ""tahmini bir değerde olmak ya da bir düzey ya da kapsamda olmak"" anlamını taşıyan Amerikan İngilizcesi argosudur."

"""To be in the same ballpark"" is an idiomatic expression in English that generally means ""to be in the same general range"" in terms of an estimate, price, or figure.

1. Translation: Aynı değerlere yakın olmak
Example: ""I'm not sure about the price of the car, but I think we're in the same ballpark.""

2. Translation: Aynı aralıkta olmak
Example: ""Their salary demands are in the same ballpark, which makes the negotiation easier.""

3. Translation: Benzer düşüncede veya görüşte olmak
Example: ""We're in the same ballpark when it comes to parenting styles.""

4. Translation: Aynı genel tahminlerde bulunmak
Example: ""We're not sure about the exact figure, but our estimates are in the same ballpark.""

5. Translation: Aynı genel seviyede olmak
Example: ""Both companies' market values are in the same ballpark."""

Yorumlar