be in the same boat idiom ne demek?

 "The English idiom ""be in the same boat"" (Türkçe'deki karşılığı: ""aynı durumda olmak"") is used to convey the idea that two or more people are in a similar troublesome or challenging situation. The figurative expression refers to the assumption that if a boat (representing the situation) were to sink, it would affect all passengers (representing the people) onboard equally, regardless of their position or role.


Kullanımına örnek vermek gerekirse:

""John lost his job and I did too. We are in the same boat.""

(Türkçe'deki karşılığı: ""John işini kaybetti ve ben de. Biz aynı durumdayız."")


Bu durumda, bu deyim John'un ve konuşan kişinin benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu / aynı zor durumda olduğunu anlatır. İki kişi de işini kaybettiği için aynı kaderi paylaşıyorlar."

"""Be in the same boat"" idiyomu İngilizce'de genellikle ""aynı durumda olmak"" ya da ""aynı zorluğu yaşamak"" anlamlarına gelmektedir. İşte bu deyimle oluşturulan 5 örnek cümle ve Türkçe çevirileri:

1. ""Since we lost our jobs, my brother and I are in the same boat now.""
""İşlerimizi kaybettiğimizden beri, ben ve kardeşim aynı durumdayız.""

2. ""Many people are in the same boat, trying to balance work and family life.""
""Birçok kişi, iş ve aile hayatını dengede tutmaya çalışarak aynı durumda.""

3. ""You’re not alone, many of us are in the same boat with the current economic crisis.""
""Yalnız değilsin, birçok insan mevcut ekonomik krizle aynı durumda.""

4. ""After the flood, we were all in the same boat, working together to clean up.""
""Sel felaketinden sonra, hepimiz aynı durumdaydık, birlikte temizlik yaparak çalışıyorduk.""

5. ""Don't worry about your test score, we are in the same boat, we all did poorly.""
""Test puanın konusunda endişelenme, hepimiz aynı durumdayız, hepimiz kötü yaptık."""

Yorumlar