be in two minds idiom ne demek?

 """Be in two minds"" İngilizce bir deyim olup Türkçe'ye ""İki arada kalmak"" olarak çevrilebilir.


Bu deyim, bir konuda kararsız olma durumunu ifade eder. Genellikle, bir kişi iki farklı seçenek, yol veya görüş hakkında karar veremezken kullanılır.


Örnek cümle: ""I'm in two minds about going to the cinema or staying at home."" (Sinemaya gitmekle evde kalmak arasında kararsızım.) Bu örnekte kişi sinemaya gitme ve evde kalma seçenekleri arasında bir karar verme konusunda belirsizliğini ifade ediyor. 


""Be in two minds"" ifadesi genellikle hem informal (gayri resmi) hem de formal (resmi) İngilizce konuşmalarında kullanılabilir."

"""To be in two minds"" idiom, hem Türkçe'deki ""kararsız olmak"" anlamına gelir. İşte size bu deyimi kullanmayı öğrenmenize yardımcı olacak birkaç örnek:

1. I'm in two minds about going to the party tonight. (Bu gece partiye gitmek konusunda kararsızım.)
2. She's in two minds whether to accept the job offer. (İş teklifini kabul etme konusunda kararsız.)
3. John is in two minds about pursuing a career in music or going to law school. (John, müzik kariyeri yapma veya hukuk okuluna gitme konusunda kararsız.)
4. I'm in two minds about selling my car, it's old but it's very reliable. (Arabamı satma konusunda kararsızım, eski ama çok güvenilir.)
5. They are in two minds about where to go on holiday this summer. (Bu yaz tatil için nereye gitmeleri gerektiği konusunda kararsızlar.)"

Yorumlar