be in two minds idiom ne demek?

 """Be in two minds"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""kararsız olmak"", ""iki arada kalmak"" ya da ""iki fikir arasında kalmak"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu deyim, bir kişinin belirli bir konuda ne yapacağına karar verememesi durumunu ifade eder. Bir seçenekle diğer seçenek arasında gidip geldiğinde, bir kişi ""iki fikir arasında"" olduğunu veya ""kararsız"" olduğunu söyleyebilir. 


Örnek cümle:

""I'm in two minds about going to the cinema tonight. I also need to study for my exam tomorrow."" 

Bu cümle, kişinin sinemaya gitme ve yarınki sınavı için çalışma arasında kararsız olduğunu gösteriyor.


Bir başka örnek cümle:

""He is in two minds about taking the job offer. It's a great opportunity but he would have to relocate.""

Bu cümle, kişinin iş teklifini kabul etme konusunda kararsız olduğunu ifade eder. İyi bir fırsat olmasına rağmen, yer değiştirmesi gerekecektir."

"""Be in two minds"" is an English idiom that means to be unsure about making a decision between different options. Here are five examples with their translations:

1. English: ""I was in two minds about going to the party.""
Turkish: ""Partiye gitmeli miyim gitmemeli miyim diye kararsız kalmıştım.""

2. English: ""She's in two minds about accepting the job offer."" 
Turkish: ""İş teklifini kabul etmeli mi etmemeli mi, buna karar veremiyor.""

3. English: ""I am in two minds about selling my car."" 
Turkish: ""Arabamı satıp satmamak konusunda kararsızım.""

4. English: ""He was in two minds about going to the university or taking a gap year.""
Turkish: ""Üniversiteye gitmek mi yoksa bir yıl ara vermek mi konusunda kararsızdı."" 

5. English: ""They are in two minds about moving to another city."" 
Turkish: ""Başka bir şehre taşınma konusunda kararsızlar."""

Yorumlar