be in work idiom ne demek?

 """Be in work"" ifadesi, İngilizcede bir kişinin bir işte çalışıyor olmasını anlamına gelir. Örnekle açıklamak gerekirse, eğer bir kişi ""is in work"" (işte) ise, o kişi bir işyerinde çalışıyor demektir. Bu kişi full time veya part time bir işte çalışabilir.


""Be in work"" Türkçeye ""işte olmak"" ya da ""işte çalışmak"" olarak çevrilebilir. 


Örnek cümleler:

- I am in work until 5 pm today. (Bugün 5'e kadar işteyim.)

- She is in work at the moment, can she call you back? (O şu anda işte, geri arayabilir mi?)


İngilizcede bu ifade özellikle güncel iş durumunu belirtmek için kullanılır. Kendi iş durumunu, bir başkasının iş durumunu anlamak veya belirtmek için kullanılabilir. 


Not: Bu bir idiomatic expression yani deyim olmayıp, direkt anlamlı bir ifadedir."

"""Be in work"" genellikle ""işte olmak"", ""çalışmak"" veya ""iş bulmak"" anlamına gelir. İşte beş örnek:

1. ""I would love to join you for lunch, but I will be in work all day."" 
(Bütün gün işte olacağım için size öğle yemeğine katılmaktan mutluluk duyarım.)

2. ""My brother has struggled to be in work since he lost his job last year."" 
(Kardeşim, geçen yıl işini kaybettikten sonra iş bulmakta zorlandı.)

3. ""It is important for the economy that people be in work and contributing to society.""
(İnsanların işte olması ve topluma katkı yapması ekonomi için önemlidir.)

4. ""I am grateful to be in work again after a long period of unemployment.""
(Uzun bir işsizlik döneminden sonra tekrar işte olmak için minnettarım.)

5. ""Many are struggling to be in work due to the high rates of unemployment.""
(İşsizlik oranlarının yüksek olması nedeniyle birçok kişi işte olmakta zorlanıyor.)"

Yorumlar