be in work idiom ne demek?

 """Be in work"" ifadesi, genellikle Türkçe'de ""işte olmak"" veya ""iş gücünde olmak"" anlamına gelir. İngilizcede bu ifade, bir kişinin bir iş sahibi olup olmadığını, istihdam edilen bir kişi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. 


Bu ifadenin birden çok kullanımı vardır ve genellikle bağlama bağlıdır:


1) Bir kişi ""işte"" olduğunda, bu genellikle belirli bir iş yerinde olduğunu belirtir. Örneğin, ""I can't answer the phone right now, I'm in work."" cümlesi (""Şu anda telefonu cevaplayamam, işteyim."") Türkçeye çevrilebilir.


2) İkinci bir kullanımı, bir kişinin genel olarak istihdam edildiğini belirtir. Yani, onlar sürekli bir işte çalışıyorlar ve gelir elde ediyorlar. Örneğin, bir kişi ""I'm glad to be in work again after being unemployed for so long."" (""Bu kadar uzun süre işsiz kaldıktan sonra tekrar işte olmaktan memnunum."") dediğinde, bu, kişinin yeniden düzenli bir işe başladığını ifade eder.


Bu sürekli değişen ve belirsiz dünyada, ""be in work"" ifadesi bir kişinin istihdam durumunu belirtmek için oldukça kullanışlıdır. Bu, bir kişinin bir işte olup olmadığını, gelir elde edip etmediğini anlamak için çabucak bir yolu sağlar. Bu nedenle, bir kişi ""be in work"" ifadesini her kullandığında, durumun bağlamını dikkate almak önemlidir. 


Bu ifade genellikle Britanya İngilizcesinde kullanılırken Amerikan İngilizcesinde daha çok “at work” ifadesi kullanılır. Ayrıca ""be in work"" ifadesinin aynı zamanda bir kişinin bir projede aktif olarak yer aldığı anlamına da gelebileceğini belirtmeliyiz. Bu gibi durumlarda, ""I'm currently in work on a new book."" gibi cümlelerde (""Şu anda yeni bir kitap üzerinde çalışıyorum."") ifadenin bu anlamı ortaya çıkar."

"""Be in work"" genellikle bir işte olmak anlamına gelir. İşte bazı örneklere bakalım:

1) He's happy to be in work after being unemployed for a few months. (Birkaç ay işsiz kaldıktan sonra işte olmak onu mutlu ediyor.)
2) All adults in the household need to be in work to qualify for the loan. (Krediyi almak için evdeki tüm yetişkinlerin işte olması gerekiyor.)
3) Many young people are eager to be in work and start earning their own money. (Birçok genç kendi paralarını kazanmaya başlamak ve çalışmak için hevesli.)
4) Sally is still in work, we can meet her after she finishes. (Sally hala işte, onunla bitirdikten sonra buluşabiliriz.)
5) It's not enough to be in work, one must also be satisfied with what they're doing. (Sadece işte olmak yeterli değil, aynı zamanda yaptıkları işten de memnun olması gerekiyor.)

Umarım bu örnekler yardımcı olmuştur. Herhangi bir başka kelime ya da deyimi öğrenmek isterseniz bana söyleyin."

Yorumlar