be in your element idiom ne demek?

 """Be in your element"" ifadesinin Türkçesi ""nezaket bölgende olma"" olarak çevrilebilir ancak doğrudan bir karşılığı Türkçe'de yoktur. İngilizce'deki kullanımı bir kişinin kendini en rahat, çoğunlukla en yetenekli ve mutlu hissettiği durum veya ortamı ifade etmek için kullanılır.


Örneğin, bir öğretmen için ""be in your element"" durumu, bir sınıfın önünde öğretirken olabilir. Bir mühendis ""elementinde olabilir"" yani en rahat ve verimli hissedebilirken karmaşık bir problem çözerken. 


Bu deyim genellikle bir kişinin, işlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği ve bunu yaparken keyif aldığı zamanlarda kullanılır. Bu, genellikle bir kişinin en iyi performansı olduğu ve genellikle doğal yeteneklerine veya özel becerilerine atıfta bulunur.


Örnekte kullanımı :

She's in her element when she is doing volunteer work at the animal shelter.

( Hayvan barınağında gönüllü çalışma yaptığında nezaket bölgesinde)

İfade, kişinin hayvan barınağında gönüllü çalışırken en rahat ve verimli olduğunu belirtmek için kullanılmıştır."

"""Be in your element"" is a commonly used idiom that means being in a situation in which you are very comfortable, or doing something that you are very good at and enjoy doing. 

Here are some example sentences using this idiom:

1. ""As a professional chef, he is in his element in the kitchen. He knows every tool and ingredient at his disposal.""
2. ""The biologist is in her element when she is in the laboratory researching cells.""
3. ""He is truly in his element when he is on stage play the guitar. He just loves performing in front of a crowd.""
4. ""My grandmother is in her element in her garden. She could spend hours and hours planting various types of flowers.""
5. ""The athlete is in his element on the football field. It's like a second home to him where he feels most comfortable.""

Bu ifade Türkçe'ye ""en rahat olduğu ortamda olmak"" veya ""hocanın elinde olmak"" gibi çevrilebilir. Örneğin:

1. ""Profesyonel bir şef olarak, mutfakta hocanın elindedir. Kullanılan tüm aletleri ve malzemeleri bilir.""
2. ""Biolog, hücre araştırdığı laboratuvarda en rahat olduğu ortamdadır.""
3. ""Gitar çalarken sahnede olduğunda, gerçekten hocanın elindedir. Kalabalığın önünde performans sergilemeyi çok seviyor.""
4. ""Büyükannem bahçesindeyken en rahat olduğu ortamdadır. Saatlerce çeşitli çiçekler ekebilir.""
5. ""Atlet, futbol sahasında hocanın elindedir. Onun için ikinci bir ev gibidir, en rahat olduğu yerdir."""

Yorumlar