be inclined to agree, believe, think, etc. phrase ne demek?

 """Be inclined to agree, believe, think, etc."" ifadesi Türkçeye: ""Katılmaya, inanmaya, düşünmeye vb. eğilimli olmak"" olarak çevrilebilir.


Bu ifade, bir şeyi düşünme, bir şeye inanma veya bir şeyi kabul etme eğiliminde olduğunuzu göstermek için kullanılır. Genellikle, belirli bir durum ya da konuda biraz belirsizlik ya da tereddüt ifade ederken bunu kullanırız.


Örneğin, ""I'm inclined to agree with his argument"" cümlesi, Türkçede ""Onun argümanıyla aynı fikirde olmaya eğilimliyim"" anlamına gelir. Yani burada, onun argumanıyla tamamen aynı fikirde olmasanız da, büyük olasılıkla ona katılmaya meyillisiniz.


Bir başka örnek, ""She's inclined to believe that it was all just a misunderstanding"" cümlesi olabilir. Türkçeye ""O, bunun sadece bir yanılgı olduğuna inanmaya eğilimli"" olarak çevrilebilir. Bu durumda, kadın tamamen emin olmasa da, durumun bir yanılgı olduğuna inanmaya meyillidir. 


Sonuç olarak, bu ifade genellikle bir eylemi tamamen kabul etme veya onaylama durumunda değil, bir eğilim veya meyil durumunda kullanılır."

"""Inclined to"" ifadesi genellikle bir düşünceye, inanca ya da eyleme doğru bir eğilim ya da meyil olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade ""muhtemelen"", ""muhtemelen"" ya da ""eğiliminde olma"" anlamlarına gelebilir. İşte ""be inclined to agree, believe, think, etc."" ifadesine dair bazı örnek cümleler ve farklı İngilizce çeviri önerileri:

1. I am inclined to agree with you. (Seninle aynı fikirde olmaya meyilliyim.)
2. My brother is inclined to believe in superstitions. (Kardeşim batıl inançlara inanmaya eğilimli.)
3. She is inclined to think that she will get the job. (İşi alacağını düşünmeye eğilimli.)
4. They are inclined to invest in real estate. (Gayrimenkul yatırımı yapmaya eğilimliler.)
5. I was inclined to dismiss his concerns. (Ben onun endişelerini görmezden gelmeye eğilimliydim.)

Bu ifade, genellikle bir kişinin olası bir eylemi yerine getirme eğiliminde olduğunu ifade ederken kullanılır. Bu, her zaman gerçekleşeceği anlamına gelmez, ancak sayılan eylemin olasılığını belirler."

Yorumlar