be in/get into a lather idiom ne demek?

 "Be in/get into a lather' deyimi Türkçe'de ""çok heyecanlanmak, sinirlenmek veya endişelenmek"" anlamına gelir. Eğer bir kişi bir durum hakkında 'a lather'a giriyorsa, o kişi genellikle gerektiğinden fazla endişelidir veya gereksiz yere fazla tepki göstermektedir. 


Örnek kullanımı: ""There's no need to get into a lather over the situation. It's not as bad as it seems."" Türkçe'de bu cümle şu şekilde anlamı taşır: ""Durum hakkında bu kadar endişelenmeye gerek yok. Göründüğü kadar kötü değil.""


Bu deyim tıraş köpüğünnün bir nesnenin üzerinde birikme işlemine atıfta bulunur. Tıpkı tıraş köpüğü gibi, fazla endişe veya öfke genellikle yüzeyde birikerek görünür ve çabucak kaybolabilir. Deyim bu görsel benzerliği kullanarak bu duygusal durumu dile getirir. Bu anlamı taşıyan bir Türkçe deyim yoktur, bu sebeple genellikle tam karşılığı çıkmaz."

"""Be in/get into a lather"" bir idiyomdur ve İngilizce'de birisinin endişeli ya da öfkeli olduğunu belirtir. İşte bu ifadenin kullanıldığı örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:

1) English: ""My mom will be in a lather if she knows that I have skipped school to watch movies.""
Türkçe: ""Eğer okulu atlayıp film izlediğimi öğrenirse, annem bayağı sinirlenir.""

2) English: ""When he could not find his project file, he got into a lather.""
Türkçe: ""Proje dosyasını bulamadığında, oldukça endişelendi.""

3) English: ""I don't understand why she always gets into a lather now and then.""
Türkçe: ""Neden arada bir bu kadar endişeye kapıldığını anlamıyorum.""

4) English: ""You need not get into a lather over such minor issues.""
Türkçe: ""Bu tür küçük sorunlar yüzünden kendini böyle germene gerek yok.""

5) English: ""She was in a lather when she realized she had lost her wedding ring.""
Türkçe: ""Düğün yüzüğünü kaybettiğini fark ettiğinde büyük bir panik yaşadı."""

Yorumlar