be in/get into a lather idiom ne demek?

 """Be in/get into a lather"" İngilizce bir deyimdir. Türkçeye çevirisi ""çıldırmak"", ""heyecanlanmak"" veya ""kendini fazlasıyla yormak"" şeklinde olabilir.


Öncelikle bu deyimin kelime kelime çevirisine bakalım. ""Lather"" İngilizce'de sabun köpüğü demektir. Ancak bu deyimde, 'lather'ın kelime anlamı değil, figuratif (mecazi ) anlamı kullanılmıştır. Atların aşırı yorulduktan sonra üzerlerinde oluşan ter ve köpüğe ""lather"" denir. Bu durum, atın aşırı yorulduğunun bir belirtisi olduğundan, İngilizler bu tabiri mecazi bir anlamda kullanmaktadırlar.


Bu deyim, genellikle bir kişinin gerektiğinden fazla endişelenmesi, heyecanlanması veya stres altında olması durumlarında kullanılır. 


Örnek cümle:


- ""Don't get yourself into a lather just because you lost your keys. We'll find them.""

(Anahtarlarını kaybettiğin için kendini yorma. Biz bulacağız.)


Bu cümlede, birine anahtarlarını kaybettiği için fazlasıyla endişelenmemesi ve gereksiz yere stres yapmaması gerektiği anlatılıyor."

"""Be in/get into a lather"" is an English idiom that means to be highly agitated or worried about something. Here are five examples of how you might use this idiom in a sentence. 

1. Don't get into a lather just because you forgot the report at home. We can print another one.
Çünkü raporu evde unuttun diye hemen telaşlanma. Başka birini yazdırabiliriz.

2. He was in a lather about the upcoming exams.
Yaklaşan sınavlar konusunda çok endişeliydi.

3. She gets into a lather every time she has to speak in public.
Her halka açık konuşması gerektiğinde çok telaşlanır.

4. I told him not to be in a lather, but he is really worried about the presentation.
Ona telaşlanmamasını söyledim ama sunum hakkında gerçekten çok endişeli.

5. The terrible traffic jam had put her in a lather about being late for her appointment.
Korkunç trafik sıkışıklığı, randevusuna geç kalma konusunda onu çok endişelendirmişti."

Yorumlar