be in/go into high gear idiom ne demek?

 """Be in/go into high gear"" ifadesi Türkçe'de ""yüksek devire geçmek"", ""hızla harekete geçmek"" veya ""tam hız çalışmaya başlamak"" anlamına gelir. İngilizce'deki bu ""high gear"" ifadesi, araçlarla ilgili bir metafordur. Bir araç, özellikle yüksek hızla yola devam etmek için 'yüksek vites'e geçtiğinde, bu durumu ifade eder. Bu nedenle, bu ifade, genellikle bir kişi ya da bir organizasyonun hızla ve tam kapasiteyle bir işe veya faaliyete başladığı anlamına gelir.


Örneğin: 

- ""Now that we've finalized the contract details, the project can go into high gear."" (""Artık sözleşme detaylarını sonuçlandırdığımıza göre, proje tam hız çalışmaya başlayabilir."")

- ""With the event starting tomorrow, the team is in high gear to make sure everything is ready."" (""Etkinlik yarın başladığına göre, ekip her şeyin hazır olduğundan emin olmak için hızla harekete geçti."")


Bu kullanım, genellikle bir faaliyette ya da projede hız ve verimlilik faktörlerinin gerekli olduğu durumlarda kullanılır."

"""Be in high gear"" ya da ""go into high gear"" deyimlerinin anlamı, bir durumun hızlı veya yoğun bir şekilde ilerlemesi veya biri tarafından yoğun bir şekilde çalışılmasıdır. Türkçe'de buna benzer bir deyiş ""tam gaz"" deyimidir.

1. ""After some initial delays, the project is now in high gear."" 
Türkçesi: ""Başlangıçtaki bazı gecikmelerden sonra, proje şimdi tam gaz devam ediyor.""

2. ""We need to go into high gear if we want to complete this project on time.""
Türkçesi: ""Bu projeyi zamanında tamamlamak istiyorsak, tam gaz devam etmemiz gerekiyor.""

3. ""Once the holidays are over, the preparations for the festival will get into high gear.""
Türkçesi: ""Tatiller bittiğinde, festival hazırlıkları tam gaz devam edecek.""

4. ""As soon as they received the funding, their research went into high gear.""
Türkçesi: ""Finansmanı aldıkları anda, araştırmaları tam gaz ilerledi.""

5. ""The election campaign is in high gear with just two weeks left before the voting day.""
Türkçesi: ""Seçim gününe sadece iki hafta kaldı ve seçim kampanyası tam gaz devam ediyor."""

Yorumlar