be in/go into high gear idiom ne demek?

 """Be in/go into high gear"" ifadesi İngilizce bir deyimdir. Türkçeye direkt kelime kelime çevirildiğinde ""yüksek vites"" anlamına geliyor ancak bu ifade Türkçede bu şekliyle kullanılmaz. 


Deyimin asıl anlamı, bir projenin, aktivitenin, girişimin ya da herhangi bir hareketin tam kapasite ya da maksimum seviyede çalıştığı veya yürütüldüğü anlamına gelmektedir. İngilizce'deki ""gear"" kelimesi, otomobillerdeki vites sistemiyle ilişkili olarak, genellikle bir aracın ya da mekanizmanın hızını veya performansını ifade etmek için kullanılır. 'High gear', bir arabanın en hızlı seviyesini ifade eder, bu nedenle bu deyim, bir şeyin hızının ya da etkinliğinin, esasen maksimuma ulaştığını belirtmek için kullanılır.


Örneğin; ""Since the announcement of the merger, preparations have really gone into high gear."" (""Birleşme duyurusundan bu yana, hazırlıklar gerçekten hız kazandı."") cümlesinde ""gone into high gear"" ifadesiyle, birleşme hazırlıklarının çok hızlanmış olduğu, yani tam kapasiteyle yürütüldüğü anlatılır. 


Bu deyim Türkçede genellikle ""hız kazanmak, tam hızıyla devam etmek"" gibi ifadelerle karşılanır. Örneğin: ""Projemiz tam gaz devam ediyor."" Fakat doğru bir bağlam içerisinde kullanıldığında Türkçe'deki anlamı tamamen net olacak ve yanıltıcı olmayacaktır."

"This idiom, ""be in/go into high gear"" generally refers to any activity or process that is moving very quickly or efficiently. Here are some examples:

1. ""After a slow start, the project went into high gear and we were able to complete it on time.""
Translation: Yavaş bir başlangıcın ardından, proje yüksek hıza çıktı ve onu zamanında tamamlayabildik.

2. ""As soon as the holiday season starts, the production of our company will be in high gear.""
Translation: Tatil sezonu başlar başlamaz, şirketimizin üretimi yüksek hızda olacak.

3. ""Everyone put their work into high gear to finish before the deadline.""
Translation: Herkes, süre bitmeden önce işini yüksek hıza çıkardı.

4. ""After a gentle warm-up, the workout went into high gear.""
Translation: Hafif bir ısınmanın ardından, antrenman yüksek hıza çıktı.

5. ""When she saw the amount of work she had to do, she immediately went into high gear.""
Translation: Yapması gereken iş miktarını gördüğünde, hemen yüksek hıza geçti."

Yorumlar