be in/out of focus phrase ne demek?

 """Be in/out of focus"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""odakta olmak / odak dışında olmak"" olarak çevrilebilir. 


1. ""Be in focus"": Söz konusu bir obje, durum veya konuysa, tam olarak görülür, anlaşılır ve odak noktası anlamına gelir. Örneğin, bir fotoğrafta çekilen objenin net ve belirgin olduğunu belirtmek için kullanılır. Ayrıca, bir toplantı veya sohbetin ana konusunu belirtmek için de kullanılabilir.


Örneğin: Fotoğraf makinemle çekim yaptığım zaman, her zaman objelerin net (odakta) olmasına dikkat ederim.


2. ""Be out of focus"": Isın tam zıttıdır; tam olarak görülmez, anlaşılmaz veya odak noktası değil anlamına gelir. Bununla birlikte, netliğin kaybolduğu veya bir obje veya durumun önemini yitirdiği anlamına da gelebilir.


Örneğin: Gözlüklerimi çıkardığımda, etrafım bulanıklaşır ve her şey odak dışı olur."

"Sure, let's go over the phrase ""be in/out of focus"". 

1. Be in focus (net olmak): The camera is manually adjusted so that the image is in focus. (Kamerayı manuel olarak ayarladık ki görüntü net olsun.)

2. Be out of focus (bulanık olmak): The entire scene was out of focus because the photographer forgot to adjust the camera. (Tüm sahne bulanıktı çünkü fotoğrafçı kamerayı ayarlamayı unuttu.) 

3. Be in focus (ön planda olmak): The environmental issues are in focus this year at the conference. (Çevresel konular bu yıl konferansta ön planda.)

4. Be out of focus (arka planda olmak): Her personal problems were out of focus during the business meeting. (İş toplantısı sırasında kişisel problemleri arka plandaydı.)

5. Be in focus (odaklanmak): I need to be in focus while working on this project. (Bu projede çalışırken odaklanmam gerekiyor.)"

Yorumlar