be in/out of focus phrase ne demek?

 """In focus"" ve ""out of focus"" İngilizce'deki bir ifadelerdir. Bunlar genellikle görüntülerin veya objelerin belirginliğini ifade etmek için kullanılır. Ancak bazen metaforik bir anlamda da kullanılabilirler.


""In focus"" ifadesi, Türkçe'ye ""odakta"" veya ""net"" şeklinde çevrilebilir. Fotoğrafçılıkta, bir görüntünün ""in focus"" olması, görüntünün net ve belirgin olduğu anlamına gelir. Yani, görüntünün ayrıntıları açıkça görülebilir. Örneğin ""The picture is in focus"" cümlesi, ""Fotoğraf net"" veya ""Fotoğraf odakta"" şeklinde çevrilebilir.


Bu ifade aynı zamanda bir kişi veya konunun dikkatin merkezinde olduğunu da ifade edebilir. Örneğin, ""The issue of climate change is currently in focus."" cümlesi, ""İklim değişikliği konusu şu anda odak noktasında."" şeklinde çevrilebilir.


""Out of focus"", ise tam tersi bir anlam ifade eder ve Türkçe'ye ""odak dışı"" veya ""net olmayan"" şeklinde çevrilebilir. Fotoğrafçılıkta, ""out of focus"" bir görüntü bulanık veya belirsiz demektir. Örneğin, ""The picture is out of focus."" cümlesi, ""Fotoğraf net değil."" veya ""Fotoğraf odak dışı."" şeklinde çevrilebilir.


Ayrıca ""out of focus"" ifadesi bir kişi veya konunun dikkat veya önemin merkezinde olmaması anlamına da gelebilir. Örneğin, ""Her studies are out of focus."" cümlesi, ""Onun çalışmaları odak dışı."" veya ""Onun çalışmaları önemli değil."" şeklinde çevrilebilir."

"Sure, I'd be happy to assist you. Here are five examples of how ""be in/out of focus"" can be used in different English sentences:

1. In / Out of Focus 
- ""The photograph is too blurry; it seems to be out of focus."" (Fotoğraf çok bulanık, odak dışı gibi görünüyor.)

2. In / Out of Focus 
- ""The director has disciplined the team to keep the project in focus."" (Direktör, ekibi projeye odaklanmış şekilde disipline etmiştir.)

3. In / Out of Focus 
- ""When your mind is in focus, you can achieve anything."" (Zihnin odakta olduğunda her şeyi başarabilirsin.)

4. In / Out of Focus
- ""She seems a bit off today, like she’s totally out of focus."" (Bugün biraz garip görünüyor, sanki tamamen odak dışı.)

5. In / Out of Focus 
- ""By adjusting the lens, the image came into focus."" (Lens ayarlandığında görüntü odaklandı.)

Remember, the phrase ""be in/out of focus"" can be used not only in the context of visual clarity (like in a photograph or image), but also metaphorically, describing a state of concentration or attention."

Yorumlar