be in/out of tune with someone/something phrase ne demek?

 """Be in tune with someone/something"" ifadesi İngilizce'de bir kişi veya bir şeyle uyumlu olmak anlamına gelir. Bu, genellikle düşünceler, duygular veya eylemler konusunda birlikte hareket etmeyi ya da aynı frekansta olmayı ifade eder. Türkçe'de ""birisiyle/bir şeyle uyumlu olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade genellikle insanlar arasındaki anlayış, işbirliği ve uyumu vurgular.

Özellikle hayatınızdaki bir kişiyle duygusal veya zihinsel düzeyde bir ahenk olduğunda, bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Örneğin: ""She is really in tune with her brother’s feelings"" (O, gerçekten erkek kardeşinin duygularıyla uyumlu).


Diğer yandan, ""be out of tune with someone/something"" ifadesi bir kişi veya bir şeyle uyumsuz olmak anlamına gelir. Bu, düşüncelerin, duyguların veya eylemlerin çatışmasını ya da uyumsuzluk oluşturmasını ifade eder. Türkçe'de ""birisiyle/bir şeyle uyumsuz olmak"" olarak ifade edilebilir. Örneğin: ""He is out of tune with the rest of the team"" (O, takımın geri kalanıyla uyumsuz)."

"Sure, ""be in/out of tune with someone/something"" genellikle bir kişi veya durumla uyumlu veya uyumsuz olma fikrini ifade eder. İşte bazı örnekler:

1. Be in tune with:
- ""As a manager, you should be in tune with your employees to understand their professional needs and aspirations."" 
Çeviri: Yönetici olarak, çalışanlarınızın profesyonel ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamak için onlarla uyumlu olmalısınız.

2. Be out of tune with:
- ""He was out of tune with the audience's mood and his jokes were not well received.""
Çeviri: Sehircinin ruh haliyle uyumsuzdu ve şakaları iyi karşılanmadı.

3. Be in tune with:
- ""She is in tune with nature, that's why she enjoys hiking and camping so much.""
Çeviri: O, doğa ile uyumludur, bu yüzden yürüyüş yapmayı ve kamp yapmayı çok sever.

4. Be out of tune with:
- ""His ideas are often out of tune with the rest of the team, leading to conflicts.""
Çeviri: Fikirleri genellikle ekibin geri kalanıyla uyumsuzdur, bu da çatışmalara yol açar.

5. Be in tune with:
- ""To be successful, it's crucial to be in tune with market trends and customer demands.""
Çeviri: Başarılı olmak için, piyasa trendleri ve müşteri talepleriyle uyumlu olmak çok önemlidir."

Yorumlar