be insensible of/to something phrase ne demek?

 """Be insensible of/to something"" kelime grubunun Türkçe anlamı ""bir şeye karşı duyarsız/hissetmez olmak""tır. Bu ifade, genellikle bir kişinin belirli bir durum, his veya durumun etkisinden habersiz veya farkında olmadığını ifade eder. 


Bu kelime grubu, genellikle negatif bir durumu ifade eder. Örneğin, bir kişi ""the pain""e (acıya) insensible olabilir, bu durumda bu kişi acıyı hissetmez ve bu acıdan etkilenmez. Aynı şekilde, bir kişi 'the problems' (sorunlara) insensible olabilir; bu durumda, kişi sorunların varlığını veya onların olası sonuçlarını fark etmez ya da önemsemeyebilir.


Aşağıda bu ifadenin kullanıldığı bir örnek cümle bulunmaktadır:


""Even after all the facts were laid bare, he remained insensible to the gravity of his mistakes."" - Tüm gerçekler ortaya çıktıktan sonra bile, hatalarının ciddiyetine karşı duyarsız kaldı.


Bu cümlede kişi, hatalarının ciddiyetine insensibledir, yani bu ciddiyeti anlamıyor veya kabul etmiyordur."

"""Be insensible of/to something"" phrase refers to not being aware or conscious of a particular fact or situation. Here are some English sentences along with their English translations.

1) ""He seemed to be insensible of the risk he was taking."" (O aldığı riskin farkında değilmiş gibi görünüyordu.)
2) ""Many people are insensible to the harm that smoking can cause to their health."" (Birçok insan, sigaranın sağlıklarına verebileceği zarara karşı duyarsızdır.)
3) ""She was simply insensible to his affection."" (O, onun sevgisine basitçe duyarsızdı.)
4) ""Despite the clear signs of ecological crisis, we continue to be largely insensible of it."" (Ekolojik krizin açık işaretlerine rağmen, çoğumuz hala tamamen bu duruma karşı duyarsızız.)
5) ""He appears to be entirely insensible to the mood of the people."" (O, insanların ruh haline tamamen duyarsız görünüyor.)"

Yorumlar