be intent on something/doing something phrase ne demek?

 """Be intent on something/doing something"" ifadesi Türkçeye genellikle ""bir şeye/bir şeyi yapmaya kararlı olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, bir kişinin belirli bir eylemi gerçekleştirme konusunda ciddi ve kararlı olduğunu belirtmek için kullanılır.


Örneğin: ""He was intent on finishing the project on time."" ifadesi Türkçeye ""O, projeyi zamanında bitirmekte kararlıydı."" şeklinde çevrilebilir. 


Bu ifadenin kullanımı, genellikle kişinin hedefe ulaşmak için ne kadar kararlı olduğunu vurgulamak için kullanılır. Hedef, bir iş tamamlamak, bir yere ulaşmak veya belirli bir sonuç elde etmek olabilir. İfade, genellikle bir eylemin öznesi olarak kullanılır ve ardından genellikle bir nesne veya bir infinitive (to + verb) takip eder."

"Sure, here are five examples of how you could use the phrase ""be intent on something/doing something"" in a sentence. The English translations are given as well.

1. ""He is intent on finishing his book by the end of the year."" (O, yıl sonuna kadar kitabını bitirmekte kararlı.)

2. ""Sarah is intent on improving her English skills."" (Sarah, İngilizce yeteneklerini iyileştirmekte kararlı.)

3. ""They are intent on winning the championship this year."" (Onlar, bu yıl şampiyonluğu kazanmakta kararlılar.)

4. ""Despite the challenges, she is intent on starting her own business."" (Zorluklara rağmen, kendi işini kurmakta kararlı.)

5. ""He was intent on making sure everyone was safe."" (Herkesin güvende olduğundan emin olmakta kararlıydı.)"

Yorumlar