be jumping up and down idiom ne demek?

 """Be jumping up and down"" İngilizcede bir deyimdir. Türkçeye ""çok heyecanlı olmak, sevinçten yerinde duramamak"" şeklinde çevirebiliriz. 


Bu deyim, genellikle bir kişi çok heyecanlı, memnun, coşkulu veya sıkıntıdan dolayı takla atma eylemini betimler. Her iki durumda da, kişi karmaşık, kontrol edilemez duygular yaşar.


Örneğin, ""When she learned that she passed the exam, she was jumping up and down with joy"" cümlesini Türkçeye ""Sınavı geçtiğini öğrendiğinde, sevinçten yerinde duramadı"" şeklinde çevirebiliriz.


Bu deyim genellikle duygusal tepkilerin aşırı olduğu durumlarda kullanılır. Özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygındır, ancak yetişkinler tarafından da kullanılır."

"""Be jumping up and down"" is a common English idiom that expresses intense exhilaration, excitement, or impatience. Here are five example sentences in English along with their Turkish translations:

1. After I told her the news, she was jumping up and down with joy.
(Haberleri söyledikten sonra sevinçten zıplıyordu.)

2. The children were jumping up and down in anticipation of the circus.
(Çocuklar, sirkele ilgili beklentiler içinde zıplıyorlardı.)

3. The football fans were jumping up and down during the thrilling match.
(Heyecanlı maç sırasında futbol taraftarları zıplıyordu.)

4. He was jumping up and down to see over the crowd.
(Kalabalığın üzerine bakabilmek için zıplıyordu.)

5. I would be jumping up and down if I won the lottery.
(Eğer piyangoyu kazanırsam zıplayıp dururdum.)"

Yorumlar