be just as well idiom ne demek?

 """Be just as well"" bir İngilizce deyimdir ve Türkçe'ye genellikle ""aynı derecede iyi"" olarak çevrilir. Fakat bu İngilizce deyimin Türkçe'deki doğrudan anlamı her zaman geçerli olmayabilir çünkü bir deyim bağlamından bağımsız olarak kelime kelime çevrilemez.


""Be just as well"" genellikle bir durumun, farklı bir seçeneğe kıyasla, eşit derecede iyi veya kabul edilebilir olduğunu ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, 'Be just as well' genellikle birinin belirli bir eylemi gerçekleştirmemesi durumunda daha iyi olacağı anlamında da kullanılır.


Örneğin, “It would be just as well if you stayed home today.” cümlesi Türkçe'ye, ""Bugün evde kalmış olsan da aynı derecede iyi olurdu."" olarak çevrilebilir. Bu cümle, kişinin evde kalmasının, o gün dışarı çıkmak kadar uygun veya kabul edilebilir olduğunu ifade eder.


Bir başka örnekte, “It might be just as well to avoid the topic.” cümlesi Türkçe'ye, ""Konuyu sakınmak belki de en iyisi olabilir."" olarak çevrilebilir. Bu cümlede, belirli bir konuyu kaçınmanın daha iyi bir seçenek olacağı anlamında kullanılmaktadır."

"""Be just as well"" idiyomu genellikle bir şeyin başka bir şeyle aynı ya da eşit olarak iyi olduğunu belirtmek için kullanılır. 

1. You might just as well stay at home as go to the party if you're not in good spirits. (Eğer canınız pek de iyi değilse, partiye gitmek yerine evde kalmak aynı şekilde iyi olabilir.)

2. It would be just as well to rest for a while before continuing our journey. (Yolculuğumuza devam etmeden önce bir süre dinlenmek de aynı şekilde iyi olacaktır.)

3. It's just as well that they left early because the rain started pouring down not long after. (Onların erken gitmiş olmaları da iyi ki olmuş çünkü yağmur çok geçmeden boşalmaya başladı.)

4. Given the circumstances, it would be just as well to postpone the meeting. (Durumu göz önünde bulundurduğunda, toplantıyı ertelemek aynı şekilde iyi olur.)

5. It is just as well that we arrived early because there was a lot of traffic later. (Erken gelmiş olmamız iyi oldu çünkü sonradan çok trafiğ oldu. )"

Yorumlar