be just the job idiom ne demek?

 """Be just the job"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""işte tam da aradığımız şey"" veya ""tam ihtiyaç duyduğumuz şey"" gibi ifadelerle çevrilebilir. 


Genellikle bir duruma, ortama veya belirli bir görev için tam olarak uygun veya ideal olduğunda kullanılır. Bu, bir eşyanın tam olarak ihtiyaç duyulan şey olduğunda, bir şeyin belirli bir durum için mükemmel çözüm olduğunda veya bir kişinin belirli bir iş için mükemmel olduğunu belirtmek için kullanılabilir. 


Örnek olarak, biri yeni bir daire arıyor ve tam ihtiyaçlarına uyan mükemmel bir daire buluyor. Bu durumda, ""this flat is just the job"" (bu daire tam da aradığımız şey) diyebilir. Ya da bir çaydanlık arıyorsunuz ve tam ihtiyaçlarınıza uyan bir çaydanlık bulduğunuzda, ""this teapot is just the job"" (bu çaydanlık tam ihtiyaç duyduğumuz şey) diyebilirsiniz. 


Ayrıca, bir kişinin belirli bir görevi veya işi yapma yeteneğine atıfta bulunurken de kullanılır. Eğer birisi belirli bir işi yapmak için tam olarak uygun becerilere ve deneyime sahipse, ""he/she is just the job"" (o, bu iş için tam uygundur) denilebilir. Bu durumda, kişinin işe tam olarak uygun olduğu belirtilir. 


Bununla birlikte, ""be just the job"" deyimi genellikle İngiltere'de kullanılır ve Amerikan İngilizcesinde kullanılmaz."

"""Be just the job"" bir İngilizce deyimdir ve genellikle bir şeyin tam olarak ihtiyaç duyulan veya aranan şey olduğu durumlar için kullanılır. Türkçede bunun karşılığı genelde ""tam istediğim gibi"" , ""tam aradığım"" şeklinde ifade edilir. İşte bu ifadeye dair birkaç örnek cümle:

1. ""The double-decker bus tour around the city might be just the job for our sightseeing plans."" (""Şehirdeki çift katlı otobüs turu, gezme planlarımız için tam istediğimiz gibi olabilir."")

2. ""I've been looking for a summer job and this seems to be just the job for me."" (""Bir yaz işi arıyordum ve bu, tam aradığım gibi görünüyor."")

3. ""If you're seeking to improve your fitness level, yoga could be just the job."" (""Eğer form seviyenizi artırmak istiyorsanız, yoga tam istediğiniz gibi olabilir."")

4. ""Tom bought a new sport car, which seemed to be just the job for his fast-paced life."" (""Tom, hızlı yaşam tarzına tam istediği gibi görünen yeni bir spor araba satın aldı."")

5. ""I needed a quiet place to read and the park bench was just the job."" (""Okumak için sessiz bir yere ihtiyacım vardı ve parktaki bank tam aradığım gibiydi."")"

Yorumlar