be kicking yourself/could have kicked yourself phrase ne demek?

 """Be kicking yourself"" veya ""could have kicked yourself"" tabiri, İngilizcede pişmanlık veya öfkeyi ifade etmek için kullanılır. İki tabir de aslından mecazidir. Bunlar, genellikle birisi belirli bir hareketi yapmadığı, hata yaptığı veya bir fırsatı kaçırdığı ve daha sonra bunun sonuçlarına dayanmak zorunda olduğu durumlarla ilişkilidir.


Türkçeye, ""Kendini tekmelemek"" şeklinde çevrilebilir. Ancak Türkçe'de birebir karşılığı olmayan bir tabirdir ve genellikle ""Kendime kızıyorum."" veya ""Kendimi yerlere vurabilirdim."" şeklinde çeviri yapılır.


Örnek kullanım:


Be kicking yourself - Kendine kızıyorsun


""I didn't buy the tickets on time and now the concert is sold out. I'm kicking myself."" 

(Biletleri zamanında almadım ve şimdi konser tükendi. Kendime kızıyorum.)


Could have kicked yourself - Kendini yerlere vurabilirdin


""He could have kicked himself when he realized he had forgotten his wallet at home.""

(Evi̇ndeki̇ cüzdanını unuttuğunu fark ettiği̇nde kendini̇ yerlere vurabi̇li̇rdi̇.)


Bu ifade, kişinin kendisine karşı duyduğu hayal kırıklığını veya öfkeyi vurgular. Kendinizi tekmelemek, genellikle bir hata yaptığınızı idrak ettikten sonra duyduğunuz pişmanlık duygusuyla ilişkilidir."

"Bu ifade, genelde bir kişinin pişmanlık duyduğu bir durumu ifade etmekte kullanılır. Aşağıda ""be kicking yourself/could have kicked yourself"" ifadesinin kullanıldığı 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri yer almaktadır.

1. Example: ""I could have kicked myself for forgetting my passport at home.""
Translation: ""Pasaportumu evde unuttuğum için kendime kızabilirdim.""

2. Example: ""You will be kicking yourself if you miss this wonderful opportunity.""
Translation: ""Bu harika fırsatı kaçırırsan kendine kızarsın.""

3. Example: ""She was kicking herself for not saying yes to his proposal.""
Translation: ""Onun teklifine evet dememediği için kendini dövüyordu.""

4. Example: ""I could have kicked myself when I realized I had lost my keys.""
Translation: ""Anahtarlarımı kaybettiğimi fark ettiğimde kendime kızabilirdim.""

5. Example: ""You'd be kicking yourself if you didn't take advantage of the sales now.""
Translation: ""Şimdiki indirimleri değerlendirmezsen kendine kızarsın."""

Yorumlar