be knee-high to a grasshopper idiom ne demek?

 """Be knee-high to a grasshopper"" kelime anlamı olarak ""Bir çekirgenin diz boyu olmak"" şeklinde Türkçe'ye çevirilebilir. Fakat, bu bir İngiliz deyimidir ve Türkçe'de tam karşılığı olmayan bir ifadeyi içerir.


Bu deyim, bir kişinin çok genç veya küçük olduğu zamanları ifade etmek için kullanılır. Genellikle bir yetişkin, çocukluğundaki veya gençliğindeki bir durumu anlatırken bu ifadeyi kullanır. Çekirgeler genellikle daha küçük boyutlara sahip olduğu için, bu deyim bir kişinin ne kadar küçük olduğunu aşırı bir şekilde vurgulamak için kullanılır.


Örneğin:

""When I was knee-high to a grasshopper, we didn't have smartphones or the internet.""

(""Çekirgenin diz boyu olduğum zamanlarda, bizim ne akıllı telefonumuz, ne de internetimiz vardı."" yani ""Ben çok küçükken, bizim ne akıllı telefonumuz ne de internetimiz vardı."")


Bu cümlede, konuşan kişi yaşamının çok erken bir döneminden, teknolojinin gelişmediği zamanlardan bahsediyor. ""Be knee-high to a grasshopper"" ifadesi ile ne kadar genç olduğunu vurgulayarak, o zamanın teknolojisiz olduğunu belirtiyor."

"""Be knee-high to a grasshopper"" bir idiyom olup kelimenin tam anlamıyla çevrildiğinde ""Bir çekirgeye diz hizasında olmak"" anlamına gelir. Bu idiyom genellikle çok küçük yaşlardaki çocukları tanımlamak için kullanılır.

1. She's been playing piano since she was knee-high to a grasshopper, so it's no wonder she's so good.
- O, bir çekirgeye diz hizasında olduğundan beri piyano çalıyor, bu yüzden bu kadar iyi olması şaşırtıcı değil.

2. I haven't seen him since he was knee-high to a grasshopper!
- Onu bir çekirgeye diz hizasında olduğundan beri görmemiştim!

3. This town has been my home since I was knee-high to a grasshopper.
- Bu kasaba, ben bir çekirgeye diz hizasında olduğumdan beri benim evim.

4. My passion for painting started when I was knee-high to a grasshopper.
- Resim yapma tutkum, bir çekirgeye diz hizasında olduğumda başladı.

5. Jane's been trouble ever since she was knee-high to a grasshopper.
- Jane, bir çekirgeye diz hizasında olduğundan beri hep sorun oldu."

Yorumlar