be known to be/do something idiom ne demek?

 """Be known to be/do something"" İngilizce bir deyim olup, Türkçeye "".... olduğu/... yaptığı bilinmektedir"" şeklinde çevrilebilir. Genellikle bir kişinin belirli bir özelliği ya da alışkanlığı hakkında genel bir bilgi olduğunda veya bir kişinin belirli bir davranışı sergileme eğilimi olduğunda kullanılır. Genellikle olumlu, olumsuz veya nötr bir durum veya alışkanlığı tanımlar.


Örneğin, ""He is known to be a generous man."" cümlesi Türkçeye ""O, cömert bir adam olduğu bilinir."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümle, kişinin cömert biri olduğuna dair genel bir bilginin var olduğunu ifade eder.


Bir başka örnekte ""She's known to lose her temper quickly."" cümlesi, Türkçeye ""O, hızlıca sinirlendiği bilinir."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümle, kişinin hızlıca sinirlenen biri olduğu genel bilgisini verir. 


Bu tür kullanımlar, genellikle kişinin alışkanlıkları veya özellikleri hakkında genel kabul görmüş bilgileri ifade etmek için kullanılır."

"Of course, ""be known to be/do something"" idiom'u genellikle bir kişi veya bir şeyin belirli bir eylem veya durum için tanınmasıyla alakalıdır. İşte size birkaç örnek:

1. Example: ""She is known to be the best dancer in our school.""
Translation: ""Okulumuzdaki en iyi dansçı olduğu bilinir.""

2. Example: ""It is known to be the coldest town in the country.""
Translation: ""Ülkedeki en soğuk şehir olduğu bilinir.""

3. Example: ""This restaurant is known to serve the best seafood in town.""
Translation: ""Bu restoranın şehirdeki en iyi deniz mahsullerini servis ettiği bilinir.""

4. Example: ""He is known to do charity work on the weekends.""
Translation: ""Hafta sonları hayır işleri yaptığı bilinir.""

5. Example: ""The area is known to be a habitat for rare species.""
Translation: ""Bölgenin nadir türlerin yaşam alanı olduğu bilinir."""

Yorumlar