be laid up idiom ne demek?

 """Be laid up"" İngilizcede kullanılan bir deyimdir ve Türkçeye ""yatağa düşmek"", ""hasta olmak"" ya da ""yatağa bağlı olmak"" şeklinde çevrilebilir. Genellikle ciddi bir hastalık ya da sakatlık nedeniyle bir süreliğine normal aktivitelerini gerçekleştirememek durumunda kalmak anlamında kullanılır.


Deyimin kullanımına örnek vermek gerekirse: 

""If you continue to work this hard, you're going to be laid up."" ifadesi, Türkçeye ""Bu kadar çok çalışmaya devam edersen, yatağa düşeceksin."" şeklinde çevrilebilir.


Bir başka örnekte ise: ""She has been laid up with the flu for a week."" cümlesi, ""O bir haftadır gribinden dolayı yatağa düşmüş durumda."" şeklinde çevrilebilir."

"""Be laid up"" is an English idiom meaning to be in bed or at home, usually as the result of an illness or injury. Here are five example sentences using this idiom along with their translations:

1. ""I was laid up with the flu for a week."" - ""Bir hafta boyunca griple yatağa düştüm.""
2. ""After the accident, he was laid up for months."" - ""Kazadan sonra, aylarca yatak döşek gezip durdu.""
3. ""She was laid up with a broken leg and couldn't work."" - ""Bacağı kırıldığı için yatağa bağlandı ve çalışamadı.""
4. ""You don't want to be laid up in bed all day, do you?"" - ""Tüm gün yatakta yatmak istemezsin, değil mi?""
5. ""After her surgery, she will be laid up for a while."" - ""Ameliyatından sonra, bir süreliğine yatağa bağlı olacak."" 

Please note that the direct translations might not sound as natural in Turkish since ""be laid up"" is an idiomatic expression, and thus does not have a direct equivalent in Turkish. The translations provided above are a bit more liberal, but they convey the intended meaning of the idiom."

Yorumlar