be laughing all the way to the bank idiom ne demek?

 """Be laughing all the way to the bank"" İngilizce bir deyim olup, Türkçeye ""Bankaya gülerek gitmek"" şeklinde çevrilebilir. Ancak bu deyim, kelime kelime çevrildiğinde anlamını yitirdiği için Türkçe'deki tam karşılığı pek bilinmez.


Deyimin anlamını detaylıca anlatacak olursak; biriyle alay konusu olurken onun, bundan maddi kazanç sağlaması anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, bir kişi veya organizasyon eleştirilirken, onun aslında bu durumdan büyük bir maddi fayda elde ettiğini ifade eder.


Örneğin: Bir müzisyenin son albümü eleştirel anlamda başarısız bulunmuş olabilir. Ancak, albüm satışlarından çok büyük bir gelir elde etmişse, bu müzisyenin ""bankaya gülerek gittiği"" söylenebilir.


Bu deyim genellikle, bir kişi veya organizasyonun beklenmedik veya garip bir durumdan finansal kazanç sağlaması durumlarında kullanılır. Her ne kadar başkaları tarafından alay ediliyor veya eleştiriliyor olsalar da, sonuçta büyük bir kazanç elde ettikleri için mutludurlar, bu yüzden ""bankaya gülerek giderler""."

"""Laughing all the way to the bank"" is an idiom which means to earn a lot of money, especially by doing something others think is not very strategic, lucky or worthwhile.

1. Although his friends doubted his new business venture, he ended up laughing all the way to the bank. (Arkadaşları yeni iş girişiminden şüphe etse de, sonunda kahkahalarla bankaya gitti.)

2. Susan struck a great deal with the investors and now she's laughing all the way to the bank. (Susan yatırımcılarla harika bir anlaşma yaptı ve şimdi kahkahalarla bankaya gidiyor.)

3. They laughed at his idea, but he was the one laughing all the way to the bank. (Fikrini gülerek karşıladılar, ama parayı kazanan o oldu.)

4. Despite criticism from his peers, when his app sold millions of copies, he was laughing all the way to the bank. (Akranlarından eleştiri almasına rağmen, uygulaması milyonlarca kopya sattığında, kahkahalarla bankaya gitti.)

5. Her unique fashion line was initially ridiculed, but she was laughing all the way to the bank when it became a sensation. (Benzeri olmayan moda çizgisi başlangıçta alay konusu oldu, ancak bir duygu haline geldiğinde kahkahalarla bankaya gidiyordu.)"

Yorumlar