be a law unto yourself idiom ne demek?

 """Be a law unto yourself"" idiom'unun Türkçe karşılığı, ""kendi kafasına göre hareket etmek"" veya ""kendi kurallarını kendisi belirlemek"" anlamına gelir. Bu deyim, genel olarak herhangi bir otoriteye veya kurala tam anlamıyla uymayan ve kendi istekleri veya inançları doğrultusunda hareket eden kişileri tanımlamak için kullanılır.


Örnekle açıklamak gerekirse, ""He doesn't listen to anyone, he is a law unto himself"" cümlesi Türkçe'de ""Kimseyi dinlemiyor, kendi kafasına göre hareket ediyor"" anlamına gelir. 


Bu ifade, genelde olumsuz bir bağlamda kullanılır ve kişinin toplum normlarına veya beklenen davranışlara karşı direnç gösterdiğini ima eder. Ancient philosophy'den ortaya çıkan bu deyim, insanların kendilerine özgü bir ahlak ve düzen oluşturabileceği anlayışını yansıtır. Genel kabullerden sapma veya kendi yoluyla gitme eğilimi bu deyimle ifade edilir. 


Ancak bazen olumlu bir bağlamda da kullanılabilir. Örneğin, bir kişinin innovatif düşünceye sahip olması ve bu yüzden kendi yoluyla gitmeyi tercih etmesi, ""be a law unto yourself"" ifadesi ile ifade edilebilir. Bu durumda, kişi egemen kurallara uymamakla kalmaz, aynı zamanda kendi yolunu çizer ve 'kendi kurallarını' belirler. Bu nedenle, ifadenin anlamı bağlamına göre değişebilir."

"""Be a law unto yourself"" is an English idiom which means to behave according to your own principles or rules, regardless of what society or established rules might suggest.

Example sentences:

1. Our teacher allows us a lot of liberties but she expects us not to be a law unto ourselves.
Translation: Öğretmenimiz bize çok fazla özgürlük tanır ama kendimize ait bir yasa olmamamızı bekler.

2. John has always been a law unto himself, living life on his own terms.
Translation: John her zaman kendine ait bir yasa olmuştur, hayatını kendi şartlarına göre yaşar.

3. You can't just be a law unto yourself, there are rules you must abide by.
Translation: Sadece kendine özgü bir yasa olamazsın, uyman gereken kurallar var.

4. She is a law unto herself, you never know what she's going to do next.
Translation: O, kendi başına bir yasa, ne yapacağını asla bilemezsin.

5. Despite societal norms, he chose to be a law unto himself.
Translation: Toplumsal normlara rağmen, o kendine özgü bir yasa olmayı seçti."

Yorumlar