be a legend in your own lifetime idiom ne demek?

 """Be a legend in your own lifetime"" idiomunun Türkçe karşılığı ""kendi yaşamında efsane olmak"" demektir. Şimdiye dek hakkında bilinen herhangi bir Türkçe deyim ya da atasözü yoktur.


Bu ifade genellikle bir kişinin hayatının süresi boyunca büyük başarılar elde etmesi ve geniş çaplı tanınma durumunu ifade eder. Bu, genellikle başkalarının yaşamlarının boyunca ulaşamadıkları bir seviyede büyük başarıları olan ve genellikle bir yerde, bir endüstride veya kendi alanlarında son derece tanınan kişiler için kullanılır.


Örneğin, ""Steve Jobs, kendi yaşamında bir efsane oldu."" Ya da ""Einstein, kendi yaşamında bir efsane oldu."" gibi cümleler ile kullanılabilir.


Bu idiom genellikle olumlu bir anlam içerse de, bazen birinin kendisini çok fazla övüyor olması durumunda alaycı veya ironik bir şekilde de kullanılabilir."

"""Be a legend in your own lifetime"" anlamını öğrenmeyi istediğinizi anlıyorum. Aslında bu deyim, bir kişinin hayatta olduğu sürece, büyük başarılar elde etmesi ve bu başarılar sayesinde geniş çapta tanınmayı sağlaması durumunu ifade eder. 

1. Orijinal: ""With his recent scientific discoveries, John is really proving to be a legend in his own lifetime.""
Çeviri: ""Son bilimsel keşifleriyle John, gerçekten kendi zamanında bir efsane olmayı kanıtlıyor.""

2. Orijinal: ""She has achieved so much at such a young age, she's a legend in her own lifetime.""
Çeviri: ""Öyle genç bir yaşta o kadar çok şey başardı ki, kendi zamanında bir efsane oldu.""

3. Orijinal: ""This entrepreneur is set to be a legend in his own lifetime with his revolutionary innovations.""
Çeviri: ""Bu girişimci, devrim niteliğindeki yenilikleriyle kendi zamanında bir efsane olmaya hazır.""

4. Orijinal: ""Their groundbreaking work in their respective fields made them legends in their own lifetime.""
Çeviri: ""Kendi alanlarında gerçekleştirdikleri çığır açıcı çalışmalar, onları kendi zamanlarında efsane yaptı.""

5. Orijinal: ""My grandfather was a legend in his own lifetime; his heroic deeds during the war were known by everyone.""
Çeviri: ""Dedem kendi zamanında bir efsaneydi; savaş sırasında yaptığı kahramanca eylemler herkes tarafından biliniyordu."""

Yorumlar