be a licence to print money idiom ne demek?

 """Be a licence to print money"" idiomu Türkçeye ""para basma lisansı olmak"" olarak çevrilebilir. Ancak bu ifade günlük konuşma dilinde tam olarak böyle kullanılmaz. Türkçede bu ifadenin karşılığı ""çok kolay yoldan para kazanma"" anlamına gelir. Açıklamak gerekirse;


Bir işin veya aktivitenin ""a licence to print money"" olduğunu söylemek, bu işin veya aktivitenin, minimum çaba ve riskle büyük miktarda para kazanma olanağı sağladığını belirtir. Çok para kazanmayı otomatik ve kötü bile olsa garantilemiş bir süreç olarak gösterir - örneğin, bir spesifik pazarın kontrolü veya aşırı derecede yüksek talep.


Örnek kullanım:

""He bought some franchises in rapidly expanding markets, it's virtually a license to print money."" Bu Türkçeye ""Hızla büyüyen pazarlarda bazı franchise'lar aldı, bu adeta çok kolay yoldan para kazanma anlamına gelir."" şeklinde çevrilebilir."

"""Be a licence to print money"" bir İngilizce deyimdir ve genellikle bir işin ya da durumun son derece karlı olduğu anlamına gelir. İşte bu ifadenin kullanıldığı bazı örnek cümleler:

1. ""His new invention turned out to be a license to print money."" – ""Onun yeni icadı, para basma ruhsatı gibi çıktı."" 
2. ""This business is a license to print money."" – ""Bu iş, para basma lisansı gibi.""
3. ""Running a casino is like having a license to print money."" – ""Casino işletmek, para basma lisansı olan sanki.""
4. ""It's no secret that owning a successful restaurant can be a license to print money."" – ""Başarılı bir restoran işletmenin para basma lisansı olabileceği bir sır değil.""
5. ""Their e-commerce site is a license to print money."" – ""E-ticaret siteleri para basma lisansı gibi.""

Her bir cümlede, belirli bir işin veya durumun son derece karlı olduğu ifade edilmektedir."

Yorumlar