be (like) a millstone around your neck idiom ne demek?

 """Be (like) a millstone around your neck"" İngilizce'deki bir deyimdir ve Türkçe karşılığı ""birinin boynuna bir değirmen taşı gibi yükmek"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu deyim, kişinin hayatını daha zor ve rahatsız edici hale getiren bir sorumluluktan, durumdan ya da kişiden bahsetmek için kullanılır. İfade, ağırlık ve baskı hissi veren bir yükün varlığını anlatır.


Örneğin;

""His gambling debts have become a millstone around his neck."" cümlesini Türkçe'ye şu şekilde çevirebiliriz: ""Kumar borçları onun boynuna değirmen taşı gibi çökmüştür."" 

Bu cümle ile kişi, kumar borçlarının hayatını çok zorlaştırdığını, bu yüzden rahat hareket edemediğini ve sürekli bir baskı altında olduğunu ifade eder."

"""Be (like) a millstone around your neck"" is an idiom in English which means to be a heavy responsibility or burden that limits your freedom and prevents you from succeeding. Here are 5 English example sentences with different context:

1. ""The mortgage on the house was like a millstone around his neck, causing him to work three jobs just to keep up with payments.""
2. ""Starting the business so young turned out to be a millstone around her neck, as she had to sacrifice many experiences of her youth to keep it running.""
3. ""The student loan debt acted as a millstone around his neck, not allowing him to enjoy his early years of adult life due their huge monthly payments.""
4. ""Carrying the secret was like a millstone around her neck, she felt she could not share with anyone.""
5. ""The lingering guilt of not being able to save his brother has become a millstone around his neck.""

Remember as with all idioms, you can switch out different words depending the context, just keep the main construct of the idiom intact."

Yorumlar