be (like) sheep idiom ne demek?

 "be (like) sheep" idiomunu Türkçeye, "koyun gibi olmak" olarak çevirebiliriz. Bu ifade, dilimize tam olarak böyle aktarılmamış olsa da, tam karşılığı bu şekilde olabilir. Bu deyim, genellikle insanların kendi düşünce ve yargıları olmadan başkalarının söylediklerini veya yaptıklarını körü körüne takip ettiklerini anlatmak için kullanılır. Koyunlar sürü halinde yaşar ve genellikle bir liderin peşinden giderler. Bu nedenle, birilerinin "koyun gibi" olduğunu söylemek, o kişinin başkalarının peşinden sorgusuzca gittiğini, kendi düşünceleri veya inançları olmadan başkalarının söylediklerini körü körüne kabul ettiği anlamına gelir. Ancak bu tabir genellikle aşağılayıcı ve negatif bir anlam taşır.

"Bu idiom genellikle bir kişinin karmaşık veya ahlaki bir karar yerine başkalarını sorgusuz sualsiz takip etmesi durumunda kullanılır. Aşağıdaki örnekler idiomun nasıl kullanıldığını gösteriyor:

1. Definition: To follow the crowd blindly and without independent thought.
Örnek Cümle: ""I was accused of being like sheep just because I was wearing the same dress as everyone else at the party.""

2. Definition: To lack initiative and individuality.
Örnek Cümle: ""Teachers often complain that students today just sit there and behave like sheep, expecting to be spoon-fed information.""

3. Definition: To act without thinking.
Örnek Cümle: ""I wish he would stop being like sheep and make his own decisions.""

4. Definition: To comply unquestioningly.
Örnek Cümle: ""Unfortunately, in highly bureaucratic organizations, most employees tend to behave like sheep.""

5. Definition: To follow blindly.
Örnek Cümle: ""You cannot just follow those trends like sheep; you need to question them to understand if they are beneficial or not."""

Yorumlar