be a martyr to something idiom ne demek?

 """be a martyr to something"" idiom'un Türkçe anlamı ""bir şeye kurban gitmek"" veya ""bir şeyin kurbanı olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Öncelikle ""martyr"" kelimesi İngilizce'de ""şehit"" anlamına gelir, genellikle bir dini veya politik inanç uğruna hayatını kaybeden kişiye denir. Ancak bu ifade dil bilgisi açısından bir deyimdir ve mecazi bir anlam taşır.


""be a martyr to something"" ifadesinin tam anlamı, başkalarına yardım etmek veya bir görevi yerine getirmek için sürekli olarak duygusal veya fiziksel acı çekmek anlamına gelir. Çoğunlukla, kişinin kendisini bir işe, göreve veya özellikle başkalarının iyiliği için acı çekerek adadığı durumları ifade etmek için kullanılır.


Örneğin, bir kişi ""I'm a martyr to my work"" (İşime kurban gidiyorum) diyerek, işine öylesine bağlı olduğunu ve belki de kişisel hayatını veya sağlığını ihmal ettiğini belirtiyor olabilir."

"""Be a martyr to something"" is an idiom used to describe someone who suffers a lot because of an illness, problem or a duty, especially when the suffering is seen as a means of being virtuous or making a stand.

1. ""Mr. Smith seems to be a martyr to his work, always staying late at the office and neglecting his own health.""
- Bay Smith, işine bir şehit gibi görünüyor, her zaman ofiste geç kalıyor ve kendi sağlığını ihmal ediyor.

2. ""She often felt like she was a martyr to her children's needs, forgetting to care for herself in the process.""
- Çocuklarının ihtiyaçlarına bir şehit gibi hissettiği oluyordu, bu süreçte kendine bakmayı unutuyordu.

3. ""After his operation, he quickly became a martyr to physical pain.""
- Ameliyatından sonra, fiziksel acıya hızla bir şehit oldu.

4. ""She's a martyr to arthritis but never complains about it.""
- Artrite bir şehittir ama hiç şikayet etmez.

5. ""He's always been a martyr to his brother's problems, constantly trying to help and sort things out.""
- Kardeşinin sorunlarına her zaman bir şehit oldu, sürekli olarak yardım etmeye ve işleri düzeltmeye çalıştı."

Yorumlar