be a matter of life and/or death idiom ne demek?

 "The English idiom ""be a matter of life and/or death"" is translated into Turkish as ""Hayati önem taşımak"". 


Usage Details:

This phrase is used when there is a situation that is very serious and could result in death or serious harm. It's usually utilized to emphasize the significance or importance of a given scenario or subject matter. It expresses the seriousness, urgency, or severity of a circumstance that could lead to dire consequences, usually involving life-threatening or deadly situations. This idiom can also be used hyperbolically to stress the critical importance of non-life-threatening situations.


Örnek Kullanım: 

""If we don't find the missing medicine, it could be a matter of life or death for him.""

""Eğer kaybolan ilacı bulamazsak, bu onun için hayati önem taşıyabilir.""


""Getting this contract is a matter of life and death for our business."" - In this context, it's used figuratively to emphasize how critical the contract is for the business's survival.

""Bu sözleşmeyi almak, işletmemiz için hayati önem taşımaktadır."" - Burada, sözleşmenin işletmenin hayatta kalması için ne kadar kritik olduğuna vurgu yapmak üzere mecazi anlamda kullanılmıştır."

"Anlamı: Çok önemli olmak, hayati öneme sahip olmak

1. Örnek Cümle: This is not just a simple problem, it's a matter of life and/or death.
Çeviri: Bu sadece basit bir problem değil, hayati bir mesele.

2. Örnek Cümle: For heart patients, taking medicine on time is a matter of life and/or death. 
Çeviri: Kalp hastaları için ilaçları zamanında almak hayati öneme sahiptir.

3. Örnek Cümle: Finding clean water in this desert will be a matter of life and/or death. 
Çeviri: Bu çölde temiz su bulmak hayati önem taşıyor.

4. Örnek Cümle: It was obvious that the situation was not a joke, it was a matter of life and/or death. 
Çeviri: Durumun şaka olmadığı, hayati öneme sahip olduğu açıktı

5. Örnek Cümle: For many organisms on this planet, climate change is no longer just an issue, is a matter of life and/or death.
Çeviri: Bu gezegendeki birçok canlı için iklim değişikliği artık sadece bir mesele değil, bir yaşam ve/veya ölüm meselesi."

Yorumlar