be a matter of opinion idiom ne demek?

 """Be a matter of opinion"" İngilizce bir deyim olup Türkçede ""mesele tamamen fikre bağlı"" veya ""fikre bağlı olmak"" anlamına gelir. Bu deyim, bir konunun net bir yanıt veya çözümü olmadığını, bunun yerine insanların kişisel görüşlerine ya da fikirlerine bağlı olduğunu ifade eder. Kullanımı genellikle bir tartışma durumunda ya da bir konu üzerinde genel görüş birliği olmadığında görülür.


Örneğin, ""Whether this book is good or not seems to be a matter of opinion."" (Bu kitabın iyi olup olmadığı tamamen fikre bağlı gibi görünüyor.) cümlesi, kitabın kalitesinin kişiden kişiye değişebileceğini belirtir. Herhangi bir konuda kesin bir çözüm veya yanıt olmadığında, yani gerçeğin kişisel görüşlere, inançlara veya deneyimlere dayandığı durumlarda bu deyim kullanılır."

"""Be a matter of opinion"" idiyomu, kişiler arasında farklı görüş ve düşüncelere sahip olunduğu durumlarda kullanılır. Genel olarak, bu deyim bir konunun, tartışmanın ya da konuşmanın kişisel görüş veya inançlara dayandığı anlamına gelir. İşte bu idiyomun kullanıldığı bazı cümleler ve çevirileri:

1. ""Whether this book is interesting or not seems to be a matter of opinion.""
Çeviri: ""Bu kitabın ilginç olup olmadığı görüş meselesi gibi görünüyor.""

2. ""Choosing between these mobile phones can be a matter of opinion.""
Çeviri: ""Bu cep telefonları arasından seçim yapmak, bir görüş meselesi olabilir.""

3. ""It's often a matter of opinion if a movie is good or bad.""
Çeviri: ""Bir filmi iyi veya kötü olarak değerlendirmek çoğunlukla görüş meselesidir.""

4. ""Whether the color of this dress is beautiful or not, is just a matter of opinion.""
Çeviri: ""Bu elbisenin renginin güzel olup olmadığı, tamamen görüş meselesidir.""

5. ""To me, whether cats or dogs make better pets is a matter of opinion.""
Çeviri: ""Bana göre, kedi ve köpeklerin hangisinin daha iyi bir evcil hayvan olduğu bir görüş meselesidir."""

Yorumlar