be a matter of record idiom ne demek?

 """Be a matter of record"" ifadesi Türkçeye ""kayıtlara geçmiş bir durum olmak"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu ifade genellikle bir gerçeğin tartışılmaz olduğunu, resmi bir kayıt veya belge şeklinde kanıtlandığını ve dolayısıyla reddedilemez bir durum olduğunu ifade eder. İfadenin kullanıldığı her durumda, dile getirilen bilginin gerçek ve doğrulanabilir olduğunun altı çizilir, genellikle de bu bilgi tarafsız bir kaynakta bulunabilir.


Örneğin bir konuşmada veya metinde ""His theft was a matter of record"" (Onun hırsızlığı kayda geçmiş bir durumdu) şeklinde bir ifade geçtiyse, bu durum resmi bir belgede veya kayıtta belgelendiği, dolayısıyla bu kişinin bir hırsızlık eylemi gerçekleştirdiği açıkça ifade edilmiş olur."

"""Be a matter of record"" ifadesi, genellikle bir durumun resmi kayıtlarda belgelendiği veya genel olarak kabul gördüğü anlamına gelir. Bu ifadenin çeşitli kullanımlarına ilişkin beş örnek cümle aşağıdaki gibidir:

1. ""It's a matter of record that the company's profits have been declining over the past year."" 
(Şirketin kârının geçen yıl boyunca düştüğü resmi kayıtlarda belgelenmiştir.)

2. ""Her accomplishments in the field of science are a matter of record."" 
(Bilim alanındaki başarıları resmi kayıtlarda belgelidir.)

3. ""It is a matter of record that he has been late to work every day this week."" 
(Bu hafta her gün işe geç kaldığı resmi kayıtlarda yer alıyor.)

4. ""Whether he likes it or not, his failure is now a matter of record."" 
(Hoşuna gitsin ya da gitmesin, başarısızlığı artık resmi kayıtlara geçmiştir.)

5. ""It's not an opinion- it's a matter of record that the crime rate has decreased in this city."" 
(Bu bir görüş değil, bu şehirdeki suç oranının düştüğü resmi kayıtlarda belgelenmiştir.)

Bu örnekler, bu ifadenin genellikle bir durumun genel kabul veya bilgiye dayandığını belirtmek için kullanıldığını göstermektedir."

Yorumlar